Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – Quảng Nam 2014

Ngày 29/7, Sở GD-ĐT Quảng Nam đã công bố điểm chuẩn,điểm thi vào lớp 10 Quảng Nam các trường THPT năm học 2014 – 2015.

Điểm chuẩn cụ thể của từng lớp chuyên như sau:

  1. Lớp Ngữ văn (35 học sinh)

+ Điểm thấp nhất là 31,25

+ Cao nhất là 39,25 điểm.

  1. Lớp Toán (35 học sinh)

+ Điểm thấp nhất là 35,5

+ Thấp nhất là 45,25 điểm

  1. . Lớp Vật lí (35 học sinh)

+ Cao nhất là 44,75 điểm

+ Điểm thấp nhất là 33,25.

  1.  Lớp Hóa (36 học sinh)

+ Cao nhất 41,75 điểm

+Thấp nhất 30,5 điểm.

  1.  Lớp Anh văn (35 học sinh)

+Cao nhất 41,1 điểm

+Thấp nhất 34,1 điểm.

  1. Lớp Sinh học (35 học sinh

+Cao nhất 45 điểm

+Thấp nhất 32,5 điểm.

  1.  Lớp Tin học (34 học sinh)

+Cao nhất 42,5 điểm

+Thấp nhất 19,25 điểm.

  1. Lớp Lịch sử (18 học sinh)

+ Điểm cao nhất 40,75

+ Thấp nhất 26,5 điểm.

  1. Lớp Địa lí (17 học sinh),

+ Điểm cao nhất 35,25 điểm

+ Thấp nhất 29,5 điểm.

Cập nhật thông tin, tra cứu điểm thi và điểm chuẩn trường THPT tại Quảng Nam tại diemthilop10.info 

Thông tin tra cứu điểm vào lớp 10 năm 2014-2015 Quảng Nam

Xem điểm thi vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng Nam năm học 2016 - 2017: Đang cập nhật...

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên tỉnh Quảng Nam

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và THPT chuyên Bắc Quảng Nam năm 2014 mỗi trường tuyển 280 chỉ tiêu.

Môn chuyên

Số lượng

Số học sinh

Chuyên toán

1

35

Chuyên Lý

1

35

Chuyên Hóa

1

35

Chuyên Văn

1

35

Chuyên Anh

1

35

Chuyên Sinh

1

35

Chuyên Tin

1

35

Chuyên Sử - Địa

1

35

Tổng cộng

8

280

Lịch thi vào lớp 10 THPT chuyên Bắc Quảng Nam, THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ngày

Buổi

Môn thi

Giờ phát đề đến thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

 

Thời gian làm bài

06/6/2014

Sáng

Toán không chuyên

8g00

8g5ph

120 phút

Chiều

Ngữ văn

không chuyên

14g

14g5ph

120 phút

07/6/2014

Sáng

Môn chuyên

8g00

8g5ph

150 phút

(Riêng môn Hóa, Tiếng Anh 120 phút)

Chiều

Tiếng Anh

không chuyên

14g

14g5ph

60 phút

Xem thêm: Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Quảng Nam 2015 - 2016