Đề thi vào lớp 10 THPT chuyên Đại học Vinh môn Toán năm 2015 2016

Đề thi vào lớp 10 THPT chuyên Đại học Vinh môn Toán năm 2015 2016

Trường THPT Chuyên Đại chọ Vinh là trường nằm trong đầu của tỉnh Nghệ An. Năm 2015 – 2016, các thí sinh dự thi bằng cách thi tuyển sinh vào trường. Điểm chuẩn, điểm thi vào lớp 10 của trường các năm luôn khá cao. 
Đề thi vào các trường THPT chuyên Đại học Vinh - Nghệ An môn Toán năm 2015 – 2016 được cập nhật nhanh nhất tại diemthilop10.info. Cấu trúc đề thi năm 2015 - 2016 của trường gồm 5 câu với thời gian làm bài 150 phút.

Đề thi vào lớp 10 THPT chuyên Đại học Vinh môn Toán năm 2015 2016

Đề thi vào lớp 10 THPT chuyên Đại học Vinh môn Toán năm 2015 2016

Theo dõi điểm chuẩn, điểm thi vào lớp 10 Nghệ An  mà bạn định cho con em tham gia dự thi tại diemthilop10.info và xem điểm thi nhanh và chính xác nhất

Xem điểm thi vào lớp 10 chuyên Đại học Vinh năm học 2016 - 2017: Đang cập nhật...

Xem thêm: Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Chuyên - Đại học Vinh 2015 – 2016