Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn Ninh Thuận năm 2016

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn Ninh Thuận năm 2016

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận đã công bố cụ thể kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh bao gồm: Các trường THPT công lập, THPT DTNT và THPT chuyên. Trong đó, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Ninh Thuận sẽ có những tiêu chuẩn và quy chế tuyển sinh riêng biết nhằm tổ chức được kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với chất lượng học sinh đầu vào có điểm thi lớp 10 Ninh Thuận cao nhất.

Hãy theo dõi thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn Ninh Thuận năm 2016 dưới đây để có kế hoạch chuẩn bị dự tuyển đạt kết quả tốt nhất nhé!

1. Chỉ tiêu và điều kiện tuyển sinh

- Chỉ tiêu tuyển sinh: Năm học 2016 - 2017, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 215 học sinh/6 lớp.

- Điều kiện tuyển sinh: Để tổ chức môn thi chuyên trường phải đảm bảo có ít nhất 20 học sinh (bao gồm cả đăng ký môn chuyên 2) đăng ký dự thi/môn chuyên mới được tổ chưucs thi tuyển vào môn chuyên đó.

Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn Ninh Thuận năm 2016

Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn Ninh Thuận năm 2016

2. Thời gian tổ chức tuyển sinh

- Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT sẽ được tổ chức trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và THPT Dân tộc nội trú còn lại. Các trường này sẽ tổ chức ngay kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ngay sau khi công bố kết quả trúng tuyển lớp 10 THPT chuyên.

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn sẽ diễn ra 2 ngày 01 và 02/06/2016. Đối với các trường THPT và THPT Dân tộc nội trú sẽ thi tuyển sinh vào ngày 14-6-2016 với 2 môn Ngữ văn và Toán.

- Môn thi: các thí sinh sẽ phải thi 3 môn trong đó có 2 môn chung là Ngữ văn, Toán và 01 môn chuyên để lấy tổng điểm thi lớp 10 làm căn cứ xét tuyển.

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn Ninh Thuận năm 2016

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn Ninh Thuận năm 2016

3. Những lưu ý trong công tác tuyển sinh vào lớp 10 chuyên tỉnh Ninh Thuận 2016

- Học sinh vừa có nguyện vọng dự thi tuyển vào lớp 10 THPT chuyên vừa có ngyuện vọng dự thi lớp 10 các trường THPT công lập khác (gồm cả trường PTDTNT) phải thức hiện 02 bộ hồ sơ độc lập để gửi đăng ký thi tuyển vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và dự tuyển vào 02 trường THPT công lập (NV1 và NV2)

- Học sinh đã được công nhận trúng tuyển lớp 10 THPT chuyên (các lớp chuyên và không chuyên) sẽ không được tham gia dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 các tường THPT công lập còn lại; nếu có tham gia kỳ thi cũng không được công nhận kết quả thi (không chấm bài thi của thí sinh này).

- Không thực hiện việc chuyển kết quả điểm của 02 môn thi chung (Ngữ văn và Toán về trường THPT , PTDTNT đã đăng ký nguyện vọng 1 đề tiếp tục xét tuyển; Học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn sẽ phải tiếp tục tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập và DTNT sau đó.

- Học sinh có quyền đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn theo các nguyện vọng: Lớp môn chuyên 1, lớp môn chuyên 2 và lớp không chuyên.

Trên đây là những thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Ninh Thuận để các bạn học sinh có thể tham khảo và có những lựa chọn, quyết định đăng ký nguyện vọng dự thi của mình phù hợp với khả năng và sở thích và có được kết quả điểm thi lớp 10 tốt nhất.

Chúc các bạn có một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thành công!

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Ninh Thuận năm học 2016 - 2017