Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng 2016

Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng 2016

Quý phụ huynh và học sinh hãy cập nhật, theo dõi thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2016 tại diemthilop10.info để có kế hoạch sớm trong việc lên kế hoạch chọn trường, xây dựng đề cường ông thi phù hợp với nội dụng học tập, giúp các thí sinh bước vào kỳ thi vào lớp 10 tự tin và đạt kết quả điểm thi vào lớp 10 tốt nhất.

Đối với các thí sinh ở Đà Nẵng nếu có dự định tham gia dự tuyển vào trường chuyên Lê Quý Đôn đừng quên tham khảo thông tin tuyển sinh của trường. Cụ thể, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 với các thông tin như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Năm nay, 2016 trường Chuyên Lê Quý Đôn tuyển sinh 300 học sinh (trong đó: tuyển 280 học sinh thành phố Đà Nẵng, 20 học sinh tỉnh Ouảng Nam), cụ thể số lượng học sinh mỗi môn chuyên như sau:

Lớp Chỉ tiêu
Chuyên Toán 60
Chuyên Lý 50
Chuyên Hóa 35
Chuyên Tin 20
Chuyên Sinh 35
Chuyên Ngữ văn 25
Chuyên Lịch sử 10
Chuyên Địa lí 10
Chuyên Tiếng Anh 35
Chuyên Tiếng Pháp 10
Chuyên Tiếng Nhật 10

II. Điều kiện dự tuyển:

Muốn được dự tuyển, học sinh phái có hồ so họp lệ và có đủ các điêu kiện:

- Tốt nghiệp THCS tại các cơ sở giáo dục thuộc thành phố Đà Nằng hoặc tỉnh Quảng Nam.   

- Đúng độ tuổi theo quy định cùa Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp câp THCS từ khá trở lên

- Xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

- Có đủ sức khoẻ để học tập trong trường chuyên. 

Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng 2016

Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng 2016

III. Đăng kí nguyện vọng dự tuyển vào các lớp chuyên:

Mỗi học sinh chì dược đăng ki dự tuyền vào một môn chuyên. Riêng học sinh đãng kí dự tuyển vào môn chuyên Toán có thể đăng kí thêm 2 nguyện vọng dự tuyển vào 02 trong số các môn chuyên Vật lí, Hóa học, Sinh học, tin học.

Ví dụ: Học sinh A đăng kí dự tuyển vào môn chuyên Toán, A có thể đăng kí nguyện vọng 2 vào môn chuyên vật lý (hoặc chuyên Hóa học, hoặc chuyên sinh học, chuyên Tin học và có thể đăng ký nguyện vọng 3 vào môn chuyên Sinh học (hoặc chuyên Hóa học, hoặc chuyên Tin học).

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý phụ huynh có thể theo dõi thường xuyên tại diemthilop10.info và tìm kiếm nhiều thông tin về điểm chuẩn, đề thi vào lớp 10 bổ ích,giúp bạn lựa chọn trường THPT tốt và lên kế hoạch ôn tập tốt và đạt kết quả điểm thi vào lớp 10 với thành tích tốt nhất.

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Đà Nẵng năm 2016 - 2017