Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Trần Hưng Đạo - Bình Thuận 2016

Mời các bạn thí sinh cập nhật thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Trần Hưng Đạo tỉnh Bình Thuận năm 2016 mới nhất tại diemthilop10.info. Đồng thời, tại đây bạn có thể tham khảo thêm nhiều tin tức tuyển sinh chung của cả nước, điểm chuẩn, đề thi… để giúp đánh giá chính xác hơn khả năng của con em mình và lựa chọn trường có điểm thi lớp 10 phù hợp với sức học nhé!

Xem chi tiết thông tin tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Trần Hưng Đạo - Bình Thuận 2016 dưới đây:

1. Hình thức và chỉ tiêu tuyển sinh

* Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển

* Chỉ tiêu tuyển sinh: Năm học 2016 - 2017, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo tỉnh Bình Thuận được phân bổ là 370 học sinh cho 11 lớp chuyên của trường. Tuy nhiên, các bạn học sinh có dự định tham gia dự tuyển vào các lớp chuyên Lịch sử và Địa lý  cần chú ý theo dõi thông tin tuyển sinh vì các lớp này tùy theo số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển, Sở sẽ xem xét quyết định số lớp chuyên là 01môn/lớp hoặc 02 môn/lớp.

Cụ thể chỉ tiêu tuyển sinh của từng lớp chuyên như sau:

STT

Lớp

Số lớp

Số học sinh

1

Chuyên Toán

1

35

2

Chuyên Tin học

1

35

3

Chuyên Vật lý

1

35

4

Chuyên Hoá học

1

35

5

Chuyên Sinh học

1

35

6

Chuyên Ngữ văn

1

35

7

Chuyên Tiếng Anh

2

70

8

Không chuyên

3

90

2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

* Đối tương dự tuyển: Tất cả học sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Thuận, có nguyện vọng học tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo.

* Điều khiện dự tuyển

- Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp bậc THCS từ Khá trở lên;

- Xếp loại tốt nghiệp THCS từ Khá trở lên;

- Nếu đăng ký môn Chuyên là Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ thì các môn học này phải đạt điểm trung bình cả năm lớp 9 từ 7,0 trở lên; đối với các môn Chuyên khác thì phải đạt điểm trung bình các môn học này cả năm lớp 9 từ 8,0 trở lên.

* Đăng ký dự tuyển: Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển ít nhất 01 môn Chuyên và nhiều nhất là 03 môn Chuyên theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3.

Những học sinh có nguyện vọng thi vào Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo vẫn được đăng ký dự thi và xét tuyển vào lớp 10 trường THPT theo quy định hiện hành.

3. Hồ sơ đăng ký dự thi

- Đơn dự tuyển (theo mẫu), phát hành tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo. Đối với học sinh ở các huyện, thị xã: Các trường THCS có trách nhiệm photo mẫu phát cho học sinh.

- 01 ảnh  3x4 (chụp không quá 6 tháng kể từ ngày nộp, để làm Phiếu thí sinh);

- 01 bản photo giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

* Tất cả hồ sơ trên bỏ vào một phong bì đựng hồ sơ, bên ngoài ghi rõ họ tên học sinh, ngày sinh, học sinh trường THCS.

- Hồ sơ dự thi nộp trực tiếp tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, từ ngày 30/5 đến hết ngày 03/6/2016.

- Lệ phí thu hồ sơ: Không

4. Môn thi, đề thi và lịch thi

* Môn thi: Các thí sinh muốn tham gia dự tuyển vào trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo tỉnh Bình Thuận năm nay phải tham gia 04 môn thi. Trong đó:

- Môn thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (hệ số 1) và môn Chuyên (hệ số 2). Nếu môn Chuyên là Toán, Ngữ văn hoặc Tiếng Anh thì mỗi môn này phải thi 2 bài: Một bài thi không Chuyên và một bài thi Chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn;

- Môn Chuyên được chọn là một trong các môn sau: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh.

- Những học sinh thi vào lớp Chuyên Tin học thì môn Chuyên phải thi là môn Toán (khác đề với lớp chuyên Toán).

* Đề thi: Đề thi được ra theo phương thức làm bài tự luận.

* Lịch thi:

- Thời gian làm bài thi:

+ Các bài thi không Chuyên: Môn Toán và môn Ngữ văn là 120 phút; môn Tiếng Anh là 90 phút;

+ Các bài thi Chuyên: 150 phút.

- Ngày thi: Ngày 10, 11 và 12 tháng 6 năm 2016.

- Địa điểm thi: Tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, đường Phạm Hùng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

*Lịch thi cụ thể:

- Sáng ngày 08/6/2016, lãnh đạo và thư ký làm việc.

- Sáng ngày 09/6/2016, họp toàn thể hội đồng coi thi để học tập Quy chế thi, kiểm tra cơ sở vật chất và những nội dung liên quan đến kỳ thi.

- Chiều ngày 09/6/2016, tổ chức cho thí sinh học tập Quy chế thi. (Vận dụng theo Quy chế thi THPT quốc gia hiện hành).

- Ngày 10, 11, 12/6/2016, tổ chức thi theo lịch.

Ngày thi

Buổi

thi

Giờ bắt đầu

làm bài

Môn thi (hệ số)

10/6/2016

Sáng

8h00

Ngữ văn (hệ số 1)

Chiều

14h00

Toán (hệ số 1)

11/6/2016

Sáng

8h00

Tiếng Anh (hệ số 1)

Chiều

14h00

Toán(hệ số 2), Sinh học(hệ số 2), Ngữ văn (hệ số 2)

12/6/2016

Sáng

8h00

Hóa học(hệ số 2), Vật lý(hệ số 2), Lịch sử (hệ số 2)

Chiều

14h00

Tiếng Anh(hệ số 2), Tin học(hệ số 2), Địa lý (hệ số 2)

9. Xét tuyển vào lớp 10

* Điểm xét tuyển lớp chuyên: Là tổng số điểm thi lớp 10 các bài thi không Chuyên, điểm bài thi môn Chuyên tương ứng với lớp Chuyên (đã tính hệ số);  

* Điểm xét tuyển đối với lớp không chuyên: Điểm xét tuyển vào lớp 10 là tổng số điểm các bài thi môn không Chuyên và môn Chuyên (điểm các bài thi đều tính hệ số 1). Trường hợp thi nhiều môn Chuyên thì lấy điểm thi môn chuyên có điểm thi cao nhất.

* Nguyên tắc xét tuyển:

- Đối với lớp chuyên: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm từ 3 trở lên.

- Đối với lớp không chuyên: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

Lưu ý: Thí sinh đã trúng tuyển ưu tiên 1 không xét các ưu tiên 2 và ưu tiên 3; thí sinh đã trúng tuyển ưu tiên 2 không xét ưu tiên 3.

* Cách xét tuyển:

- Xét tuyển vào lớp Chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp Chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn Chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn Chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm trung bình môn Chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

- Xét tuyển vào lớp không chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu các lớp không chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn Chuyên tham gia tính điểm xét tuyển vào lớp không chuyên cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Trần Hưng Đạo - Bình Thuận 2016

Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Trần Hưng Đạo - Bình Thuận 2016

14. Phúc khảo

Thực hiện theo Quy chế thi THPT quốc gia hiện hành.

a. Đối tượng và điều kiện: Học sinh đã dự thi đủ các bài thi theo qui định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và có đơn phúc khảo.

b. Hồ sơ phúc khảo: Đơn đề nghị phúc khảo. (Theo mẫu phát hành tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo)

c. Hồ sơ phúc khảo nộp về Văn phòng Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo trước ngày 25/6/2016.

15. Thủ tục nhập học

Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo sẽ thông báo cụ thể hồ sơ nhập học khi niêm yết danh sách trúng tuyển vào Trường.

------ Hết ------

Xem thêm: Đề thi vào lớp 10 - Đề thi thử vào lớp 10 PTTH các năm

Trên đây là những thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Trần Hưng Đạo tỉnh Bình Thuận mà các bạn thí sinh và phụ huynh cần nắm rõ để có phương hướng lựa chọn trường phụ hợp cũng như kế hoạch ôn thi tốt nhất, giúp nâng cao điểm thi lớp 10 và cơ hội trúng tuyển của các thí sinh.

Chúc các bạn có một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đạt kết quả tốt nhất!