Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Bình Thuận năm 2017

Mời các em cùng tham khảo chi tiết Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Bình Thuận năm 2017 mà các bạn thí sinh vừa hoàn thành do diemthilop10.info cập nhật sau đây:

Đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Bình Thuận năm 2017-2018

Dưới đây là đáp án chi tiết đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bình Thuận năm 2017-2018 sẽ được diemthilop10.info cập nhật sớm nhất để các em dự đoán mình được bao nhiêu điểm thi lớp 10 tỉnh Bình Thuận trong kỳ thi THPT năm nay.

Đáp án đề thi vào lớp 10 THPT tỉnh Bình Thuận năm 2017-2018

1. D

2. D

3. D

4. B

5. B

6. D

7. B

8. B

9. B

10. A

11. C

12. B

13. C

14. D

15. B

16. A

17. B

18. A

19. from

20. famous

21. feel

22. villagers

23. T

24. F

25. Typhoon Linda hit South Viet Nam on November 2, 1997.

26. Yes, it did.

27. 464 people died in the disaster.

28. I wish I had a computer.

29. I suggest collecting used paper for our mini-project.

30. He asked me if I was leaving for Phan Thiet the following day.

31. Although Mai was very tired, she had to finish her homework before going to bed.

32. If you didn’t live so far away, I would/could visit you very often.

Theo dự kiến, phụ huynh và các em học sinh có thể tra cứu điểm thi lớp 10 khoảng từ 10 - 15 ngày sau ngày thi. Hãy theo dõi trang diemthilop10.info để có được thông tin sớm nhất điểm chuẩn lớp 10 các tỉnh thành trên cả nước.