Ma trận đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Tuyên Quang năm 2017-2018

Ma trận đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Tuyên Quang năm 2017-2018

Dưới đây là ma trận đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Tuyên Quang năm 2017-2018 để các em tham khảo và có bước chuẩn bị thật tốt sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới nhé: 

A. Ma trận đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Tuyên Quang năm 2017-2018

 

  Mức độ

 

Chủ đề

 Nhận biết

Thông hiểu

              Vận dụng

   Cộng

 Cấp độ thấp

Cấp độ cao

 

Đọc -hiểu văn bản

Nhớ được tên tác giả, tác phẩm

Xác định và chỉ ra được tác dụng của các biện pháp tu từ  trong đoạn thơ

 Viết được đoạn văn trình bày cảm nhận của mình về đoạn thơ

 

 

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ %

Số câu 1

Số điểm 0,5

Tỷ lệ 5%

Số câu 2

Số điểm 1,5

Tỷ lệ 15%

Số câu 1

Số điểm 2

Tỷ lệ20 %

 

Số câu: 4

Số điểm: 4

Tỷ lệ 40%

Làm văn

Văn nghị luận

 

 

 

 

Vận dụng kiến thức đã học để viết bài văn nghị luận (về nhân vật văn học).

 

 

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ %

 

 

 

Số câu: 1

Số điểm:6

Tỷ lệ 60%           

Số câu: 1

Số điểm: 6

Tỷ lệ 60%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỷ lệ %

Số câu 1

Số điểm 0,5

Tỷ lệ 5%

Số câu 2

Số điểm 1,5

Tỷ lệ;15 %

Số câu 1

Số điểm 2

Tỷ lệ20 %

  Số câu: 1

Số điểm:6

Tỷ lệ 60% 

Số câu: 5

Số điểm: 10

Tỷ lệ 100%

 

B. Đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Tuyên Quang năm 2017-2018 tham khảo

Thời gian làm bài: 120 phút

(Không kể thời gian giao nhận đề)

Phần I: Đọc- hiểu (4 điểm)

Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi

"Ta làm con chim hót

Ta làm một cành hoa

Ta nhập vào hoà ca

Một nốt trầm xao xuyến.

    

Một mùa xuân nho nhỏ

Lặng lẽ dâng cho đời

Dù là tuổi hai mươi

Dù là khi tóc bạc".

                                   (Ngữ văn 9, tập 2)

Câu 1: (0,5 điểm) Đoạn thơ trên được trích từ tác phẩm nào? Tác giả của đoạn thơ trên là ai?

Câu 2 :(0,5 điểm) Chỉ ra các điệp từ và từ láy trong khổ thơ trên . 

Câu 3: (1 điểm) Các hình ảnh “con chim”, “một cành hoa”, “một nốt trầm” có những đặc điểm gì giống nhau?

Câu 4 (2 điểm): Từ ngữ liệu trên, hãy viết đoạn văn ngắn khoảng 200 từ về lẽ sống của thanh niên trong trong thời đại ngày nay.

Phần 2: ( 6 điểm)

          Suy nghĩ của em  về nhân vật  Vũ Nương trong  “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ .

                                            --------------------Hết--------------------

Sau đây là đán án chi tiết cùng thang điểm đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Tuyên Quang năm 2017 tham khảo để các em có thể ước tính mình được bao nhiêu điểm thi lớp 10 nhé:

Đáp án


 

Phụ huynh và học sinh hãy cùng diemthilop10.info cập nhật những đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh hay nhất cũng như theo dõi điểm chuẩn, điểm thi lớp 10 tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh thành trên toàn quốc để không bỏ lỡ cơ hội biết điểm thi của mình sớm nhất.