Tuyển sinh vào lớp 10 PT Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên năm 2016

Tuyển sinh vào lớp 10 PT Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên năm 2016

Nhằm chuẩn bị cho công tác tuyển sinh lớp 10 diễn ra tốt đẹp, giúp cho các bạn thí sinh trong việc chọn trường, chọn lớp phù hợp với điều kiện tuyển sinh, hoàn cảnh của mình. Các bạn có thể xem và tìm kiếm rất nhiều thông tin tuyển sinh vào lớp 10 toàn quốc tại diemthilop10.info.

Bởi vậy, các bạn thí sinh chuẩn bị thi lớp 10 Điện Biên có thể tham khảo rất nhiều tin tức hữu ích tại đây. Cùng xem trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên năm học 2016 – 2017 tổ chức tuyển sinh như thế nào để chuẩn bị nhé!

1. Đối tượng, cơ cấu và chỉ tiêu tuyển sinh

1.1. Đối tương tuyển sinh

Các bạn học sinh tham gia dự tuyển vào  trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh (PT DTNT tỉnh) Điện Biên phải thuộc đối tượng sau:

 • Thanh niên, thiếu niên là người dân tộc thiểu số (Đối với con em người dân tộc kinh tuyển sinh không quá 5% tổng chỉ tiêu);
 • Đã tốt nghiệp THCS trên địa bàn tỉnh;
 • Có hộ khầu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên tính đến ngày tuyển sinh ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.

1.2. Cơ cấu và chỉ tiêu

Theo kế hoạch thì trường PT DTNT tỉnh sẽ tuyển sinh 163 học sinh và được phân bổ theo cơ cấu như sau:

 • Tuyển: 30% theo thứ tự điểm thi lớp 10 vào trường từ cao xuống thấp (không tuyển HS ở khu vực I), HS dân tộc Kinh không quá 5%; 70% chỉ tiêu tuyển sinh còn lại được phân bổ theo khu vực trong mỗi huyện như sau:
 • Khu vực I, II: 20% (Chỉ tuyển HS thuộc thôn bản đặc biệt khó khăn. Xếp loại cả năm lớp 9: Hạnh kiểm Khá trở lên và học lực Trung bình trở lên; HS dân tộc Kinh không quá 5%).
 • Khu vực III: 80% ( HS xếp loại cả năm lớp 9: Hạnh kiểm Khá trở lên và học lực Trung bình trở lên; HS dân tộc Kinh không quá 5%).

Tuyển sinh vào lớp 10 PT Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên năm 2016

Tuyển sinh vào lớp 10 PT Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên năm 2016

Xem thêm: Đề thi vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn môn Toán tỉnh Điện Biên 2014

2. Hình thức tuyển và thời gian thi tuyển

- Các thí sinh dự tuyển vào trường PT DTNT tỉnh sẽ phải thi 02 môn là: Toán, Ngữ văn.

- Thời gian thi trong 02 ngày: 16, 17/ 6/2016;

3. Đăng ký tuyển sinh và địa điểm thi

- Các thí sinh có nhu cầu đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 trường PT DTNT tỉnh sẽ nộp hồ từ ngày 20/05 đến 09/06/2016.

- Địa điểm đăng ký và dự thi: 

 • Đăng ký dự thi tại trường Phổ thông DTNT THPT các huyện.
 • Học sinh thuộc TX Mường Lay đăng ký và dự thi tại trường phổ thông DTNT THPT huyện Mường Chà.
 • Học sinh thuộc TP Điện Biên Phủ đăng ký và dự thi tại trường phổ thông DTNT THPT huyện Điện Biên.
 • Học sinh thuộc huyện Nậm Pồ: HS có hộ khẩu thường trú tại các xã trước đây thuộc huyện Mường Chà đăng ký dự thi tại trường phổ thông DTNT THPT huyện Mường Chà; những HS còn lại đăng ký dự thi tại trường phổ thông DTNT THPT huyện Mường Nhé.

Lưu ý: Mỗi thí sinh đăng ký tuyển sinh vào trường PT DTNT được đăng ký 02 nguyện vọng bao gồm:

 • Nguyện vọng 1: đăng ký vào trường PT DTNT tỉnh;
 • Nguyện vọng 2:  đăng ký vào trường PTDTNT THPT huyện.

- Xét trúng tuyển: Trường sẽ tuyển 100% nguyện vọng 1 và số HS dự thi tuyển vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nhưng có nguyện vọng 2 vào trường PTDTNT tỉnh (nếu đủ điều kiện theo quy định).

Tuyển sinh vào lớp 10 TP Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên năm 2016

Tuyển sinh vào lớp 10 TP Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên năm 2016

Các thí sinh có thể tra cứu, xem điểm thi lớp 10 Điện Biên sớm thông qua tin nhắn điên thoại. Ngay khi thi xong các bạn có thể soạn tin nhắn theo hướng dẫn cú pháp soạn tin tại diemthilop10.info.

Ngoài ra, bạn có thể xem kết quả trúng tuyển muộn hơn tại trường PT DTNT tỉnh hoặc trường Phổ thông DTNT THPT huyện nơi cư trú  ngày 29/6/2016.

Chúc các thí sinh tham gia tuyển sinh và có một kết quả tốt nhất.