Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc năm 2017

Sau đây mời các bạn thí sinh tham khảo mức điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc năm 2017 được diemthilop10.info chia sẻ chi tiết như sau:

Căn cứ thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên kèm theo Văn bản hợp nhất số 20/VBHN BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ GD&ĐT;

Căn cứ kế hoạch số 25/KH - SGDĐT ngày 25/4/2017 của sở GD&ĐT Vĩnh Phúc về kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017  - 2018, 

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc năm học 2017  - 2018;

Hội đồng tuyển sinh trường THPT chuyên Vĩnh Phúc báo cáo sở GD&ĐT Vĩnh Phúc phương án tuyển sinh vào các 10 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc năm học 2017  - 2018 :

STT LỚP ĐIỂM CHUẨN SỐ LƯỢNG HỌC SINH  GHI CHÚ
1 Chuyên Toán  33,35 35  
2 Chuyên Tin NV1 : 28,65 23  
NV2 : 29,60 12  
3 Chuyên Lí 28,15 35  
4 Chuyên Hóa 31,60 35  
5 Chuyên Sinh  29,45 35  
6 Chuyên Văn 31,45 35  
7 Chuyên Sử  23,75 18  
8 Chuyên Địa  29,95 18  
9 Chuyên Anh  33,75 35  
10 Chuyên Pháp NV1 : 28,65 13  
NV2 : 29,60 22  
11 Lớp Phổ thông  20,25 35  
Tổng  351  

Theo đó lớp chuyên Toán giữ mức điểm chuẩn cao nhất là 33,35 điểm , thấp nhất là lớp chuyên sử với 23,75 điểm đối với hệ chuyên.

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Vĩnh Phúc năm 2017 diễn ra vào ngày 7/6 và 8/6 mới đây, các thí sinh dự thi sẽ phải làm bài thi 4 môn bao gồm Toán, Văn, Anh và môn chuyên. Môn chuyên của lớp chuyên nào chính là môn đó. Riêng lớp chuyên Tin học môn chuyên được quy định là môn Toán, lớp chuyên Pháp Anh môn quy định là Tiếng Anh.

Cách tính điểm :

Điểm thi lớp 10 chuyên là tổng điểm các bài thi không chuyên (tính theo hệ số 1) và điểm thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (tính hệ số 2);

Điểm thi lớp 10 hệ không chuyên là tổng số điểm bài thi môn không chuyên( hệ số 1).

Chú ý kết quả thi được công nhận đối với các thí sinh tham gia thi tuyển và làm đầy đủ số bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế, điểm thi các môn Tóa, Văn, Anh (hệ số 1) không dưới 2 điểm và điểm môn chuyên không dưới 4 điểm đối với lớp chuyên, không dưới 2 điểm đối với lớp không chuyên.

 Trên đây là chi tiết điểm chuẩn thi vào lớp 10 THPT chuyên Vĩnh Phúc năm học 2017 2018, để biết thêm thông tin mới nhất về điểm thi lớp 10 Vĩnh Phúc hay những tỉnh thành mà bạn đang quan tâm mời các bạn hãy luôn theo dõi tại diemthilop10.info nhé. Chúc các bạn có một mùa tuyển sinh thành công!!!!!