Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Bình năm 2017

Mời các em cùng tham khảo chi tiết Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Bình năm 2017 mà các bạn thí sinh vừa hoàn thành do diemthilop10.info cập nhật sau đây:

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Bình năm 2017-2018

Câu 4. (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB <AC), dựng AH vuông góc với BC tại điểm H. Gọi M, N theo thứ tự là hình chiếu vuông góc của điểm H trên AB và AC. Đường thẳng MN cắt đường thẳng BC tại điểm D. Trên nửa mặt phẳng bờ CD chứa điểm A vẽ nửa dường tròn đường kính CD. Qua B kẻ dường thẳng vuông góc với CD cắt nửa đường tròn trên tại điểm E.

a) Chứng minh tứ giác AMHN là tứ giác nội tiếp.

d) Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác MNE. Chứng minh   OE vuông góc với DE.

Câu 5. (0,5 điểm)

Cho tam giác ABC, M là điểm bất kì nằm trong tam giác. Kéo dài AM cắt BC tại P, BM cắt AC tại Q, CM cắt AB tại K. Chứng minh:

MA.MB.MC ≥ 8.MP.MQ.MK

Đáp án chi tiết đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Bình năm 2017-2018 sẽ được diemthilop10.info cập nhật sớm nhất để các em dự đoán mình được bao nhiêu điểm thi lớp 10 tỉnh Thái Bình trong kỳ thi THPT năm nay.

Theo dự kiến, phụ huynh và các em học sinh có thể tra cứu điểm thi lớp 10 khoảng từ 10 - 15 ngày sau ngày thi. Hãy theo dõi trang diemthilop10.info để có được thông tin sớm nhất điểm chuẩn lớp 10 các tỉnh thành trên cả nước.