Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Ninh Bình năm 2016 - 2017

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Ninh Bình năm 2016 - 2017

Mới đây, chiều ngày 24/6/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã công bố chính thức điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Ninh Bình và trường THPT DTNT tỉnh năm 2016 - 2017 để thí sinh và phụ huynh theo dõi, đối chiếu với kết quả điểm thi lớp 10 Ninh Bình 2016 của mình.

Được biết, trước đó điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Bình năm 2016 cũng đã được công bố.

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Ninh Bình năm 2016 - 2017

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Ninh Bình năm 2016 - 2017

1. Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Ninh Bình năm 2016 - 2017

ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 THPT CÔNG LẬP NINH BÌNH NĂM 2016 - 2017
STT Trường THPT Điểm chuẩn trúng tuyển
1 THPT Nho Quan A 19,75
2 THPT Nho Quan B 22,00 (loại 2 thí sinh có tổng điểm 22,00 theo quy chế)
3 THPT Nho Quan C 16,00
4 THPT Gia Viễn A 16,00 (loại 3 thí sinh có tổng điểm 16,00 theo quy chế)
5 THPT Gia Viễn B 22,25
6 THPT Gia Viễn C 19,00
7 THPT Hoa Lư A Thí sinh có hộ khẩu ở huyện Hoa Lư: 24,25 (loại 1 thí sinh có tổng điểm 24,25 theo quy chế)
Thí sinh có hộ khẩu TP Ninh Bình: 27,25 (loại 01 thí sinh có tổng điểm 27,25 theo quy chế
8 THPT Đinh Tiên Hoàng 15,25
9 THPT Trần Hưng Đạo Thí sinh có hộ khẩu ở Hoa Lư: 19,25
Thí sinh có hộ khẩu ở TP Ninh Bình: 14,50
10 THPT Ninh Bình -  Bạc Liêu  18,00 (loại 02 thí sinh có tổng điểm 18,00 theo quy chế)
11 THPT Yên Khánh A 20,50
12 THPT Yên Khánh B 20,25 (loại 02 thí sinh có tổng điểm 20,25 theo quy chế)
13 THPT Vũ Duy Thanh  22,00 (loại 3 thí sinh có tổng điểm 22,00 theo quy chế)
14 THPT Kim Sơn A 24,25
15 THPT Kim Sơn B 23,00 (loại 2 thí sinh có tổng điểm 23,00 theo quy chế)
16 THPT Bình Minh 22,25 (loại 3 thí sinh có tổng điểm 22,25 theo quy chế)
17 THPT Kim Sơn C 16,00
18 THPT Yên Mô A 21,50
19 THPT Yên Mô B 14,50
20 THPT Tạ Uyên  18,00 (loại 4 thí sinh có tổng điểm 18,00 theo quy chế)
21 THPT Nguyễn Huệ 26,00
22 THPT Ngô Thì Nhậm  24,25 (loại 02 thí sinh có tổng điểm 24,25 theo quy chế) 

2. Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh năm 2016

ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 THPT DTNT TỈNH NINH BÌNH 2016
  Các xã (vùng) Điểm chuẩn Số lượng tuyển
1
Cúc Phương 17,00 22
2
Kì Phú 20,25 (loại 01 thí sinh có tổng điểm 20,25 theo quy chế) 23
3
Phú Long 16,00 4
4
Thạch Bình 22,25 (có 01 thí sinh có tổng điểm 24,25 đã rút hồ sơ) 18
5
Quảng Lạc 23,00 1
6
Các xã còn lại (Yên Quang, Xích Thổ, Văn Phương, Yên Sơn   37
 
Tổng   105

Như vậy, toàn bộ điểm chuẩn vào lớp 10 của tỉnh đã được công bố để các bạn đối chiếu và tham khảo.

Chúc các bạn có được kết quả tuyển sinh thật tốt.