Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Thừa Thiên Huế 2015 - 2016

Tìm hiểu thêm thông tin về điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Thừa Thiên Huế 2015 - 2016 và tra cứu điểm thi lớp 10 và điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) tỉnh Thừa Thiên Huế, nhanh chóng và chính xác để có cơ sở lựa chọn và dự tuyển vào trường THPT phù hợp với năng lực học sinh.

ĐIỂM CHUẨN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT THỪA THIÊN HUẾ 2015 - 2016

STT

Trường

Điểm chuẩn NV1

Điểm chuẩn NV2

1

Trường THPT Nguyễn Huệ

 

 

Tiếng Anh

41,8

42,2: từ THPT Hai Bà Trưng

Tiếng Pháp

36,1

 

Tiếng Nhật

36,3

 

2

Trường THPT Hai Bà Trưng

 

 

Tiếng Anh

44,7

 

Tiếng Nhật

38,4

 

3

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

 

 

Tiếng Anh

36,8

37,2: từ THPT Hai Bà Trưng

 

37,0: từ THPT Nguyễn Huệ

Tiếng Pháp

30,0

32,4: từ THPT Nguyễn Huệ

4

Trường THPT Cao Thắng

26,8

33,3: Từ THPT Nguyễn Huệ (Tiếng Pháp)

 

40,6: từ THPT Nguyễn Huệ và Hai Bà Trưng

5

Trường THPT Phú Bài

21,5

 

6

Trường THPT Thuận An

18,1

 

7

Trường THPT DTNT Tỉnh

 

 

Huyện A Lưới

23,0

 

huyện Nam Đông

26,0

 

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, để có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 Huế nhanh và chính xác, phụ huynh có thể tìm hiểu tại diemthilop10.info và nhắn tin đăng ký nhận điểm thi lớp 10 ngay sau khi thi xong để nhận kết quả sớm nhất với cú pháp:

DL HUE SBD gửi 6722

Trong đó:

HUE: viết liền không dấu;

SBD: Là số báo danh của bạn.

(Phí: 15.000 đồng/tin)

Ví dụ: Bạn dự thi vào lớp 10 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, SBD là 123789

Cú pháp soạn tin: DL HUE 123789 gửi 6722

Xem thêm: Thông tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016 – 2017