Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh An Giang năm 2016

Các bạn hãy cùng xem lại đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh An Giang mà các bạn thí sinh vừa hoàn thành xong vào chiều ngày 07/06/2016 để đối chiếu với kết quả bài làm của mình và dự đoán xem điểm thi lớp 10 mình sẽ đạt được ở môn tiếng Anh chung này nhé.

I. Choose the word whole underlined part is pronounced differently from that of the others ( 1 point)

1.    A.devoted             B.suggested                     C.provided                     D.wished

2.    A. idea                  B.going                            C.will                             D.trip

3.    A. health               B. appear                        C.ready                          D.heavy

4.    A. that                  B.their                            C.the                             D.thanks

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh An Giang năm 2016
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh An Giang năm 2016
Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh An Giang năm 2016
 
Với đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh này các bạn thí sinh chưa dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 sẽ có thêm tài liệu để tham khảo mới nhất để chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi sắp tới của mình đạt được điểm thi lớp 10 cao nhất.

 Ngoài ra các bạn còn có thể tìm kiếm các thông tin tuyển sinh lớp 10 khác hay tra cứu điểm chuẩn, xem điểm thi lớp 10 An Giang của mình nhanh chóng và chính xác nhất với cú pháp soạn tin nhắn đơn giản được hướng dẫn trên diemthilop10.info

 Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh An Giang năm 2016 sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật tới các bạn trong thời gian sớm nhất.