Thông tin tuyển sinh lớp 10 chuyên Lương Thế Vinh-Đồng Nai năm 2017

Thông tin tuyển sinh lớp 10 chuyên Lương Thế Vinh-Đồng Nai năm 2017

Vừa qua, Sở GD&DT tỉnh Đồng Nai đã công bố thông tin tuyển sinh lớp 10 chuyên Lương Thế Vinh-Đồng Nai năm 2017 với các điểm cần chú ý như sau :

Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh tuyển sinh trên địa bàn toàn tỉnh và chỉ tuyển sinh dựa trên kết quả điểm thi.Thí sinh đăng ký thi tuyển vào trường THPT chuyên Lương Thế Vinh dự thi tại thành phố Biên Hòa.

Thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh: Nguyện vọng vào lớp chuyên không tính là nguyện vọng 1. Nguyện vọng vào lớp không chuyên (lớp mặt bằng) được tính là 1 nguyện vọng. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa không quá 3 nguyện vọng.

Đối với thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT chuyên Lương Thế Vinh|(chỉ tuyển sinh các lớp chuyên Ngữ văn, Toán học, Vật lí, Hóa học , Sinh học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tin học, Lịch sử, Địa lí): -   Ngoài 3 môn chung như bình thường thì các thí sinh dự thi các lớp chuyên Ngữ văn, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp dự thi các môn chuyên tương ứng với thời gian 150 phút. Riêng thí sinh chỉ đăng ký dự thi vào lớp chuyên Tin học phải dự thi môn chuyên Toán; vào lớp chuyên Lịch sử phải aự thi môn chuyên Ngữ văn; vào lớp chuyên Địa lý phải dự thi môn chuyên Tiếng Anh để lấy điểm xét tuyển.

Thí sinh dự thi vào lớp chuyên Ngữ văn được đăng ký nguyện vọng'bổ sung vào lớp chuyên Lịch sử; vào lớp chuyên Tiếng Anh được đăng ký nguyện vọng bổ sung vào lớp chuyên Địa lí; vào lớp chuyên Toán được đăng ký nguyền vọng bổ sung vào lớp chuyên Tin học.

Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trường chuyên Lương Thế Vinh-Đồng Nai năm 2017

Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trường chuyên Lương Thế Vinh-Đồng Nai năm 2017

Đối với thí sinh dự thi vào trường THPT trường chuyên Lương Thế Vinh: Độ tuổi được thực hiện theo Điều 37, Chương V trong Điều lệ của trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều kiện dự thi vào trường THPT chuyên là:

+ Tốt nghiệp THCS năm học 2016 -2017 có xếp loại tốt nghiệp từ Khá trở lên.

+ Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ Khá trở lên.

+ Tốt nghiệp THCS tại Đồng Nai hoặc tốt nghiệp THCS ở tỉnh khác nhưng có hộ khẩu thường trú tại Đồng Nai.

Điểm chuẩn đậu vào lớp chuyên và lớp không chuyên của trường THPT chuyên Lương Thế Vinh do hiệu trưởng nhà trường lập tờ trĩnh, giám đốc Sở GDĐT quyết định.

Thí sinh có điểm chuẩn đậu vào lớp chuyên hoặc lớp không chuyên của trường THPT chuyên Lương Thế Vinh không được xét đậu theo các nguyện vọng khác. Điều kiện đối với thí sinh thi tuyển vào trường THPT chuyên Lương Thế Vinh:

+ Tuyển thí sinh vào lớp chuyên: Có đủ 4 bài thi, không vi phạm qui chế thi và mỗi bài phải đạt điểm từ 4,0 trở lên.

+ Thứ tự xét tuyển lóp chuyên: Xét tuyển theo tổng điểm tuyển sinh từ cao xuống thấp, trường họp tổng số điểm bằng nhau thì xét tiếp điểm trung bình cả năm lớp 9, nếu trường hợp điểm trung bình cả năm bằng nhau thì xét tiếp điểm trung bình của môn chuyên thí sinh đăng ký dự thi.

+ Tuyển thí sinh vào lớp không chuyên: Có đủ 4 bài thi, không vi phạm qui chế thi, mỗi bài thi môn chung phải đạt từ 4,0 trở lên và bài thi môn chuyên phải đạt từ 2,0 điểm trở lên.

+ Thứ tự xét tuyển lớp không chuyên: Xét tuyển theo tồng điểm tuyển sinh từ cao xuống thấp, trường hợp tổng số điểm bằng nhau thì xét tiếp điểm trung bình cả năm lớp 9; trường họp điểm trung bình cả năm lớp 9 bằng nhau thì xét tiếp xếp loại hạnh kiểm năm học lớp 9.

Cách tính điểm thi vào lớp 10 đối với thí sinh thi tuyển vào trường THPT chuyên Lương Thế Vinh như sau:

+ Điểm tuyển sinh vào lớp chuyên = tổng điểm các bài thi môn chung + điểm bài thi môn chuyên x 2

+ Điểm tuyển sinh vào lớp không chuyên = (điểm bài thi môn Ngữ văn + điểm bài thi môn Toán) x 2 + điểm bài thi môn Tiếng Anh.

Thông tin tuyển sinh lớp 10 trường chuyên Lương Thế Vinh năm 2017

Thông tin tuyển sinh lớp 10 trường chuyên Lương Thế Vinh năm 2017

 

Lịch thi tuyển sinh tuyển sinh lớp 10 chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai năm 2017 như sau:

Ngày thi

Buổi

Môn thi

Tổng thời gian làm bài

Thời gian phát đề

Thời gian bắt đầu làm bài

5/6/2017

Sáng

Thí sinh tới địa điểm thi để khai mạc kì thi vào lớp 10 năm học 2017 - 2018

6/6/2017
 

Sáng

Toán

120 phút

7 giờ 55 phút

8 giờ 00 phút

Chiều

Tiếng Anh

60 phút

13 giờ 55 phút

14giờ 00 phút

7/6/2017
 

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 55 phút

8 giờ 00 phút

Chiều

môn Chuyên

150 phút

13 giờ 55 phút

14giờ 00 phút

Từ ngày 08/6/2017 đến ngày 17/6/2017: Chấm thi và công bố kết quả thi.

Ngày 26/6/2017: Họp Hiệu trưởng các trường thi tuyển để công bố điểm chuẩn vào các trường.

Mùa tuyển sinh năm này các bạn hãy luôn đồng hành cùng diemthilop10.info để có thể tra cứu điểm thi lớp 10 Đồng Nai năm học 2017 - 2018 cũng như trên toàn quốc kết quả điểm thi của bạn ngay sau khi có kết quả. Chúc các bạn có mùa tuyển sinh thành công nhất.