Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Đắk Lắk năm 2016 - 2017

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Đắk Lắk năm 2016 - 2017

Sáng ngày 15/06/2016, các bạn thí sinh lớp 9 tại tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành xong môn thi Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút.

Các bạn hãy cùng chúng tôi xem lại đề thi và đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn tỉnh Đắk Lắk năm học 2016 - 2017 để tính toán số điểm mình có thể đạt được cũng như dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 của trường mình đã dự thi nhé.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Văn tỉnh Đắk Lắk năm 2016 - 2017:

Câu 1: (2,0 điểm)

Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi dưới đây:

“Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn. Bởi vì học vấn không chỉ là việc cá nhân, mà là việc của toàn bộ nhân loại,. Mỗi loại học vấn đến giai đoạn hôm nay đều là thành quả của toàn nhân loại nhờ biết phân công, cố gắng tích lũy ngày đêm mà có. Các thành quả đó sở dĩ không bị vùi lấp đi, đều là do sách vở ghi chép, lưu truyền lại. Sách là kho tàng quý báu cất giữ di sản tinh thần nhân loại,…”

(Trích Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2016)

1. Đoạn trích trên thuộc văn bản nào? Của ai? (0,5 điểm)

2. Nêu nội dung chính của đoạn trích. (0,5 điểm)

3. Nêu và chỉ rõ các phép liên kết có trong đoạn trích. (1,0 điểm)

Câu 2: (3,0 điểm)

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học”

(Tục ngữ Nga)

Viết bài văn nghị luận (khoảng 250 từ) trình bày suy nghĩ của em về câu tục ngữ trên.

Đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Đắk Lắk năm 2016 - 2017

Đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Đắk Lắk năm 2016 - 2017

Các thí sinh ngay thi xong có thể kiểm tra lại kết quả bài làm của mình. Đồng thời, cập nhật liên tục các thông tin điểm thi lớp 10 như điểm thi lớp 10 An Giang, điểm thi lớp 10 Đắk Lắk tại đây. Nếu bạn muốn tra cứu điểm thi lớp 10 2016 nhanh và chính xác thì có thể đăng ký ngay từ khi thi xong bẳng cách nhắn tin tới tổng đài tra cứu điểm thi tự động.

Cú pháp soạn tin tra cứu điểm thi vào lớp 10 Đắk Lắk:

DL DAKLAK SBD gửi 6722

Trong đó:

  • DakLak là tên tỉnh viết liền không dấu, không phân biệt chữ hoa và chữ thường
  • Số báo danh của bạn, ghi đầy đủ số và chữ
  • Giữa DL, tên tỉnh, số báo danh là dấu cách

Điểm thi dự kiến sẽ có từ 10 – 15 ngay sau khi thi. Các bạn chỉ cần soạn 1 tin nhắn ngay khi có kết quả tổng đài sẽ trả kết quả điểm thi về cho các bạn vào số điện thoại mà bạn đã đăng ký.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Đắk Lắk năm 2016 - 2017: Đang cập nhật...

Xem thêm: Xem điểm thi vào lớp 10 tỉnh Đắk Lắk năm 2016 - 2017 sớm nhất