Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Đắk Lắk năm 2016

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Đắk Lắk năm 2016

Các bạn hãy cùng chúng tôi tham khảo đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Đắk Lắk năm 2016 - 2017 mà các bạn thí sinh tại tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành xong. Để xem khả năng của mình sẽ đạt được bao nhiêu điểm với đề thi môn tiếng Anh này nhé.

Ngoài ra, các bạn thí sinh tại tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành xong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của mình và Sở đã công bố điểm thi, các bạn chú ý theo dõi xem điểm thi lớp 10 Vĩnh Long trên diemthilop10.info nhé.

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Đắk Lắk năm 2016 - 2017:

II. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose stress partern is different from that of the rest.

Câu 6. A. pronounce       B. prefer              C. provide           D. promise

Câu7. A. socialize              B. excursion       C. attention        D. commercial

III. Mark the letter A, B,C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that is incorrect.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Đắk Lắk năm 2016

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Đắk Lắk năm 2016

Đáp án đề thi lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Đắk Lắk năm 2016

Đáp án đề thi lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Đắk Lắk năm 2016

Đề thi lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Đắk Lắk năm 2016

Sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của mình, các bạn có thể cập nhật liên tục các thông tin như điểm thi lớp 10 Đắk Lắk, xem điểm thi lớp 10 Bình Dương,hay điểm chuẩn vào lớp 10 được cập nhật thường xuyên và nhanh chóng nhất tại đây.

Nếu bạn muốn tra cứu điểm thi lớp 10 2016 nhanh và chính xác thi có thể đăng ký ngay từ khi thi xong bẳng cách nhắn tin tới tổng đài tra cứu điểm thi tự động.

Cú pháp soạn tin tra cứu xem điểm thi lớp 10 Đắk Lắk qua tin nhắn: 

DL DAKLAK SBD gửi 6722

Trong đó:

  • DAKLAK là tên tỉnh viết liền không dấu, không phân biệt chữ hoa và chữ thường
  • Số báo danh của bạn, ghi đầy đủ số và chữ
  • Giữa DL, tên tỉnh, số báo danh là dấu cách

Các bạn chỉ cần soạn 1 tin nhắn ngay khi có kết quả tổng đài sẽ trả kết quả điểm thi về cho các bạn vào số điện thoại mà bạn đã đăng ký.

Đáp án đề thi lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Đắk Lắk năm 2016 - 2017: Đang cập nhật...