Xem và tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh Bình Phước 2016 nhanh nhất

Xem và tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh Bình Phước 2016 nhanh nhất

Mùa tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 – 2017 đã đến gần, các bạn muốn tìm kiếm thông tin tuyển sinh lớp 10 hãy luôn cập nhật thông tin từ trang diemthilop10.infonhé. Các bạn sẽ luôn có các thông tin tuyển sinh lớp 10, điểm thi, điểm chuẩn năm học 2016 - 2017 nhanh và chính xác nhất để tham khảo.

Các bạn thí sinh ở tỉnh Bình Phước ngay từ khi thi xong có thể đăng ký nhận điểm thi vào lớp 10 Bình Phước với cú pháp:

DL BINHPHUOC SBD gửi 6722

Trong đó:

BINHPHUOC: Tên tỉnh, viết liền không dấu;

SBD: Là số báo danh của bạn (bao gồm cả phần số và chữ của SBD)

(Phí:15.000 đồng/tin)

Ví dụ:

Bạn dự thi vào lớp 10 tại Bình Phước, SBD là NT12345

Cú pháp soạn tin: DL BINHPHUOC NT12345 gửi 6722

Xem điểm thi lớp 10 tỉnh Bình Phước năm 2016

Xem và tra cứu điểm thi vào lớp 10 Bình Phước năm 2016 sớm nhất

Đối với các bạn thí sinh ở tinh khác có thể soạn tin đăng ký nhận điểm thi vào lớp 10 theo cú pháp dưới đây:

DL tentinh SBD gửi 6722

Trong đó:

- DL: dãy chữ số cố định

- tentinh: viết liền, không dấu, không phân biệt chữ hoa và chữ thường

- SBD: ghi đầy đủ, đúng với SBD của mình

- 6722: là đầu số tổng đài

Chú ý: giữa DL, Tên tỉnh, SBD là khoảng trắng (dấu cách)

Bạn có thể soạn tin đăng ký từ lúc này và ngay sau khi trường có kết quả điểm thi vào lớp 10 tổng đài sẽ tự động nhắn tin trả kết quả điểm thi vào lớp 10 THPT cho bạn.

Xem điểm thi vào lớp 10 THPT tỉnh Bình Phước năm học 2016 - 2017: Đang cập nhật

Xem thêm: Đề thi và đáp án thi vào lớp 10 môn Toán - Bình Phước năm 2015 - 2016