Xem - tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh Tuyên Quang năm 2016 sớm nhất

Xem - tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh Tuyên Quang năm 2016 sớm nhất

Mời các ban thí sinh ở Tuyên Quang tham gia vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2016 tham khảo, tìm kiếm các thông tin liên quan đến mùa tuyển sinh như: hình thức tuyển sinh, môn thi, lịch thi chi tiết, điểm chuẩn, đề thi các năm trên cả nước tại diemthilop10.info. Đồng thời, không quên đăng ký nhận điểm thi vào lớp 10 Tuyên Quang năm 2016 ngay khi thi xong chỉ với 1 tin nhắn với cú pháp đơn giản sau:

DL TUYENQUANG SBD gửi 6722

Trong đó:

TUYENQUANG: viết liền không dấu;

SBD: Là số báo danh của bạn.

(Phí: 15.000 đồng/tin)

Ví dụ: Bạn dự thi vào lớp 10 tại tỉnh Tuyên Quang, SBD là 123789

Cú pháp soạn tin: DL TUYENQUANG 123789 gửi 6722

Xem điểm thi vào lớp 10 tỉnh Tuyên Quang năm 2016 sớm nhất

Xem điểm thi vào lớp 10 tỉnh Tuyên Quang năm 2016 sớm nhất

*** Đối với các thí sinh tham gia thi vào lớp 10 trên cả nước có thể soạn tin nhắn với mẫu cú pháp để đăng ký nhận điểm thi vào lớp 10 sớm nhất như sau:

DL tentinh SBD gửi 6722

Trong đó:

- DL: dãy chữ số cố định

- Tentinh: tên tỉnh, viết liền, không dấu, không phân biệt chữ hoa và chữ thường

- SBD: ghi đầy đủ, đúng với SBD của mình

- 6722: là đầu số tổng đài

Chú ý: giữa DL, tên tỉnh, SBD là khoảng trắng (dấu cách)

Xem điểm thi vào lớp 10 THPT tỉnh Tuyên Quang năm học 2016 - 2017: Đang cập nhật...

Xem thêm: Đề thi vào lớp 10 THPT tỉnh Tuyên Quang môn Văn năm 2015 - 2016