Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Công Lập Quảng Trị 2014 – 2015

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Công Lập Quảng Trị 2014 – 2015

Năm học 2014 - 2015, tỉnh Quảng Trị tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT, trung tâm GDTX trên địa bàn theo phương thức xét tuyển. Riêng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tổ chức thi tuyển các môn chuyên như trước đây và dựa vào điểm thi vào lớp 10 của các thi sinh để lấy điểm chuẩn từ cao xuống thấp theo đăng ký các nguyện vọng.

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng Trị

THPT tại Quảng Trị tổ chức tuyển sinh năm học 2014 - 2015

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Công lập Quảng Trị năm 2014- 2014 nhìn chung cao hơn so với những năm trước: Trường THPT Đông Hà điểm chuẩn 37 điểm, Trường THPT thị xã Quảng Trị điểm chuẩn 36,5 điểm; bình quân mỗi năm học điểm học tập và rèn luyện của học sinh phải đạt điểm giỏi trên 9 điểm.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2014 - 2015 của toàn tỉnh gồm 10.119 học sinh, trong đó các trường THPT tuyển 9.237 học sinh, trung tâm GDTX tuyển 882 học sinh.

Cập nhật thông tin, tra cứu điểm chuẩn, điểm thi vào lớp 10 Quảng Trị năm 2016 và các trường trên toàn quốc nhanh nhất và chính xác nhất tại diemthilop10.info:

Đang cập nhật…

Xem thêm: Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Công Lập Cần Thơ 2014 – 2015