Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Lạng Sơn năm 2016

Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Lạng Sơn năm 2016

Dưới đây là các thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Lạng Sơn năm học 2016 - 2017 của các trường THPT công lập không chuyên, trường THPT chuyên Chu Văn An, PT DTNT. Mời các bạn tham khảo và có kế hoạch chuẩn bị sớm nhất cho mùa thi tới.

I. TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG THPT

1. Đối tượng tuyển sinh

 • Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm nay 2016 – 2017, tỉnh Lạng Sơn sẽ tuyển sinh vào THPT các học sinh có đủ các điều kiện sau:
 • Học sinh phải có hộ HKTT hoặc tạm trú tại Lạng Sơn;
 • Học sinh tốt nghiệp THCS, đúng độ tuổi theo quy định của Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học.

Xem thêm: Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn tỉnh Lạng Sơn năm 2014 - 2015

2. Phương thức tuyển sinh

Đối với học sinh tham gia tuyển sinh vào lớp 10 THPT (trừ trường THPT chuyên Chu Văn An, và THPT DTNT tỉnh) sẽ áp dụng 03 hình thức tuyển sinh là thi tuyển, xét tuyển và tuyển thẳng.

- Tuyển thẳng: học sinh thuộc các đối tượng được tuyển thẳng bao gồm:

 • Học sinh trường phổ thông DTNT THCS;
 • Học sinh là người dân tộc rất ít người;
 • Học sinh khuyết tật;
 • Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.

-  Xét tuyển: sẽ áp dụng đối với các thí sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT: Bình Độ, Pác Khuông, Tân Thành, phân trường Ba Sơn (Thuộc Trường THPT Cao Lộc) và Dân lập Ngô Thì Sỹ.

- Thi tuyển: các đối tượng còn lại không đăng ký dự thi vào lớp 10 chuyên và THPT DTNT sẽ thi tuyển vào trường THPT với quy chế như sau:

 • Môn thi: 03 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh với hình thức thi viết;
 • Thời gian làm bài: môn Toán, Ngữ văn: 120 phút; môn Tiếng Anh: 60 phút (môn Tiếng Anh thí sinh làm bài trên tờ đề thi);
 • Cách tính điểm thi lớp 10 của bài thi: điểm bài thi được tính theo thang điểm 10. Hệ số bài thi môn Toán và Văn là hệ số 2, môn tiếng anh hệ số 1.
 • Điểm xét tuyển: là tổng điểm thi lớp 10 của 3 bài thi đã tính hệ số và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích. 

Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Lạng Sơn năm 2016

Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Lạng Sơn năm 2016

3. Chế độ ưu tiên, khuyến khích:

 

Xem chế độ ưu tiên, khuyến khích cộng điểm thi lớp 10 Lạng Sơn: Tải tại đây

II. QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN – LẠNG SƠN 2016

1. Đối tượng, điều kiện và chỉ tiêu tuyển sinh

- Đối tượng tuyển sinh: Trường THPT chuyên Chu Văn An – Lạng Sơn năm học 2016 – 2017 sẽ tổ chức tuyển sinh đối với các học sinh đăng ký dự thi đủ các điều kiện sau:

 • Học sinh tốt nghiệp THCS từ khá trở lên;
 • Học sinh xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên;
 • Học sinh có độ tuổi theo quy định hiện hành;
 • Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại tỉnh Lạng Sơn.

- Chỉ tiêu: Trường sẽ tuyển sinh 10 lớp với 370 học sinh, trong đó bao gồm

 • 08 lớp chuyên: Toán (02 lớp), Vật lý (01 lớp), Hóa học (02 lớp), Ngữ văn (01 lớp), tiếng Anh (01 lớp), tiếng Trung Quốc (01 lớp);
 • 02 lớp không chuyên.

2. Phương thức tuyển sinh

Trường sẽ tổ chức tuyển sinh theo 2 vòng là sơ tuyển và xét tuyển

Vòng 1: sẽ sơ tuyển đối với các học sinh có hồ sơ dự tuyên đáp ứng đủ các điều kiện của trường

Vòng 2: Tổ chức thi tuyển đối với thí sinh đã vượt qua vòng 1.

- Môn thi và đề thi: thí sinh thi vào lớp 10 chuyên sẽ dự thi 04 môn bao gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh chung với đề thi vào lớp 10 THPT không chuyên và 01 bài thi môn chuyên. Đối với bài thi môn chuyên học sinh dự thi tiếng Trung Quốc sẽ làm bài thi môn chuyên là môn Tiếng Anh;

 • Đề thi môn chuyên được áp dụng hình thức tự luận hoặc kết hợp tự luận và trắc nghiệm, thí sinh làm bài trên giấy thi.
 • Môn Tiếng Anh thí sinh làm bài trên tờ đề thi.
 • Môn Tiếng Anh chuyên được áp dụng các hình thức phù hợp để đánh giá cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

- Thời gian làm bài thi

 • Bài thi môn Toán và môn Ngữ văn 120 phút; môn Tiếng Anh 60 phút;
 • Bài thi môn chuyên: 150 phút.

III. TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG PTDTNT

1. Đối tượng và chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trường PT DTNT

a) HS là người dân tộc thiểu số có HKTT và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng tuyển sinh theo quy định hiện hành.

b) HS là người dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng quy định tại mục a, nhưng có HKTT và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng được UBND tỉnh quy định là vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc (tỷ lệ học sinh tuyển vào trường PTDTNT của các vùng này không quá 20% chỉ tiêu tuyển sinh của mỗi huyện).

c) HS người dân tộc Kinh có HKTT và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tỷ lệ tuyển sinh không quá 5% chỉ tiêu tuyển sinh của mỗi huyện.

- Chỉ tiêu: 175 học sinh, chia ra: tuyển thẳng 20, thi tuyển.

- Điều kiện tuyển sinh: các học sinh có các điều kiện sau được đăng ký tuyển sinh:

 • HS thuộc đối tượng tuyển sinh theo quy định.
 • HS hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học (đối với học sinh dự tuyển vào trường PTDTNT THCS); tốt nghiệp THCS (đối với học sinh dự tuyển vào THPT DTNT tỉnh).
 • HS có độ tuổi theo quy định hiện hành của Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Địa bàn tuyển sinh

- Các thôn, xã thuộc khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 và Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 của Ủy ban Dân tộc.

- Các thôn, xã được UBND tỉnh quy định là vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc.

3. Phương thức tuyển sinh

3.1. Tuyển thẳng

Đối với những học sinh thuộc đối tượng và địa bàn tuyển sinh thỏa mãn một trong các quy định sau:

 • HS dân tộc thiểu số rất ít người;
 • Học sinh người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng tuyển sinh, đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.

Tuyển sinh lớp 10 THPT Lạng Sơn năm học 2016 - 2017

Tuyển sinh lớp 10 THPT Lạng Sơn năm học 2016 - 2017

3.2. Tuyển sinh vào THPT DTNT tỉnh

Sử dụng phương thức xét tuyển và thi tuyển

- Xét tuyển: Chỉ tiêu 02 học sinh/huyện. Các đối tượng tuyển sinh là học sinh đang học trong trường DTNT THCS huyện. Trong đó, Sở GGD &ĐT xây dựng tiêu chí xét tuyển và hướng dẫn thực hiện.

- Thi tuyển: Thí sinh sẽ phải tham dự 03 môn thi chung trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT nơi học sinh đăng ký dự thi.

- Điểm xét tuyển: là tổng điểm thi lớp 10 Lạng Sơn của 03 bài thi (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh) đã tính theo hệ số (Môn Ngữ văn và Toán hệ số 2; môn tiếng Anh hệ số 1) và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích

+ Xét tuyển theo điểm sàn của tỉnh: 35% chỉ tiêu lấy theo thứ tự kết quả điểm xét tuyển từ cao xuống thấp trong tổng số thí sinh dự thi của toàn tỉnh.

+ 10% chỉ tiêu xét tuyển cho đối tượng học sinh dân tộc thiểu số (có tỷ lệ dân số thấp trên địa bàn tỉnh), lấy theo thứ tự kết quả điểm xét tuyển từ cao xuống thấp trong tổng số thí sinh dự thi của toàn tỉnh.

- Số chỉ tiêu còn lại của mỗi huyện được tuyển dựa trên các căn cứ:

 • Kết quả điểm thi;
 • Cơ cấu vùng, miền (quan tâm đến các xã nghèo nhất tỉnh, vùng tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số);
 • Học sinh thuộc diện chế độ, chính sách.

- Chế độ ưu tiên, khuyến khích: Áp dụng như học sinh THPT không chuyên