Cập nhật chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Hòa Bình 2017

Cập nhật chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Hòa Bình 2017

Thông  tin về chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Hòa Bình năm 2017 mới đây nhất đã được sở Giáo dục và Đào Tạo tỉnh công bố chi tiết cụ thể như sau.

STT TRƯỜNG THPT KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017- 2018 GHI CHÚ
LỚP 10 Lớp 11 Lớp 12 TỔNG SỐ  
Số lượng Số học sinh Số lượng Số học sinh Số lượng Số học sinh Số lượng Số học sinh  
1 Lương Sơn 7 280 1 280 7 278 21 838  
2 Cù Chính Lan 8 320 8 300 8 263 24 883  
3 Nam Lương Sơn 7 315 7 287 7 280 21 882  
4 Nguyễn Trãi 5 200 2 210 5 208 15 618  
5 Kỳ Sơn 6 210 6 206 6 187 18 603  
6 Phú Cường 4 130 1 127 4 131 12 388  
7 Ngô Quyền 4 140 4 132 4 129 12 401  
8 Công Nghiệp 9 360 9 298 9 316 27 974  
9 Lạc Long Quân 7 245 7 220 7 226 21 691  
10 Hoàng Văn Thụ 14 490 14 466 14 447 42 1403  
11 Đà Bắc 6 240 6 240 5 220 17 700  
12 Mường Chiềng 5 210 5 175 5 163 15 548  
13 Yên Hoà 4 160 4 131 3 97 11 388  
14 Cao Phong 6 240 6 232 6 189 18 661  
15 Thạch Yên 4 160 4 150 4 125 12 435  
16 Tân Lạc 7 260 7 240 7 230 21 730  
17 Mường Bi 7 260 6 232 6 225 19 717  
18 Lũng Vân 3 120 3 102 3 77 9 299  
19 Đoàn Kết 5 220 5 170 5 160 15 550  
20 Mai Châu 7 280 7 262 7 252 21 794  
21 Mai Châu B 4 160 4 165 4 139 12 464  
22 Lạc Sơn 8 320 8 315 8 315 24 950  
23 Cộng Hoà 7 280 2 282 7 254 21 816  
24 Quyết Thắng 6 270 6 267 6 245 18 782  
25 Đại Đồng 7 300 7 305 7 268 21 837  
26 DTNT Ngọc Sơn 3 120 3 92 3 865 9 298  
27 Yên Thuỷ 7 280 2 275 7 257 21 812  
28 Yên Thuỷ B 6 240 6 226 6 181 18 647  
29 Yên Thuỷ c 4 172 4 160 4 159 12 491  
30 Lạc Thuỷ 5 200 5 200 5 190 15 590  
31 Lạc Thuỷ B 6 210 6 200 6 181 18 591  
32 Lạc Thuỷ c 4 170 4 156 4 124 12 450  
33 Thanh Hà 4 145 4 140 4 120 12 405  
34 Sào Biíy 7 280 7 265 7 230 21 775  
35 19/5 9 360 9 343 9 335 27 1038  
36 Bắc Sơn 4 160 4 150 4 123 12 443  
37 Kim Bôi 9 360 9 343 9 322 27 1025  
Cộng 225 8867 224 8344 222 7732 671 24943  

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Hòa Bình năm học 2017 - 2018 sẽ diễn ra từ ngày 8/6 đến ngày 10/6/2017 đối với trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ và ngày 28/6 đến ngày 30/6/2017 đối với trường THPT không chuyên và trường THPT DTNT trên địa bàn tỉnh.

Theo đó điểm thi vào lớp 10 của từng trường sẽ dựa vào điểm bài thi các môn trong kì thi tuyển sinh tới đây.

Công bố chỉ tiêu vào lớp 10 tỉnh Hòa Bình năm 2017

Công bố chỉ tiêu vào lớp 10 tỉnh Hòa Bình năm 2017

Lịch thi cụ thể cho từng trường như sau:

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ

Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên hoàng văn thụ năm 2017

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CÔNG LẬP

Tuyển sinh vào lớp 10 thpt công lập

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ

Tuyển sinh vào lớp 10 trường dân tộc nội trú

Cập nhật thông tin về điểm chuẩn, điểm thi lớp 10 Hòa Bình năm học 2017 - 2018 : Đang cập nhật....