Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Hải Dương năm học 2016 - 2017

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Hải Dương năm học 2016 - 2017

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương mới đây đã chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016- 2017 của tất cả 40 trường THPT trên địa bàn tỉnh. Mời các bạn cập nhật tham khảo và xem kết quả điểm thi lớp 10 Hải Dương của mình có đủ với điểm chuẩn vào lớp 10 mà trường bạn đăng ký dự thi không nhé.

Chi tiết điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Hải Dương năm học 2016 - 2017 dưới đây:

DANH SÁCH ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2016
STT Tên trường Điểm chuẩn Số lượng tuyển
NV1 NV từ chuyên Được tuyển
1 THPT Bình Giang 29.50 318 1 319
2 THPT Bến Tắm 23.75 318 0 318
3
THPT Cẩm Giàng
24.00 385 12 397
4 THPT Cầm Giàng II 20.65 358 0 358
5 THPT Chí Linh 28.85 467 11 478
6 THPT Cầu Xe 25.15 278 0 278
7 THPT Đường An 22.50 359 0 359
8 THPT Đồng Gia 15.50 238 0 238
9 THPT Đoàn Thượng 26.00 278 1 279
10 THPT Gia Lộc 28.80 470 9 479
11 THPT Gia Lộc II 23.00 357 0 357
12 THPT Hà Bắc 23.25 279 0 279
13 THPT Hà Đông 15.15 278 0 278
14 THPT Hồng Quang 24.85 235 239 474
15 THPT Hưng Đạo 20.60 318 1 319
16 THPT Hoàng Văn Thụ 26.50 283 36 319
17 THPT Kinh Môn 21.00 397 1 398
18 THPT Kinh Môn II 14.80 399 0 399
19 THPT Kẻ Sặt 20.55 278 0 278
20 THPT Kim Thành 15.75 433 2 435
21 THPT Kim Thành II 18.45 258 0 258
22 THPT Khúc Thừa Dụ 22.90 320 0 320
23 THPT Mạc Đĩnh Chi 20.50 279 0 279
24 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 19.50 306 13 319
25 THPT Nhị Chiểu 19.00 287 0 287
26 THPT Nguyễn Du 24.60 286 32 318
27 THPT Ninh Giang 29.30 475 2 477
28 THPT Nam Sách 29.30 469 10 479
29 THPT Nam Sách II 21.80 317 0 317
30 THPT Phúc Thành 27.60 279 1 280
31 THPT Phả Lại 20.60 276 2 278
32 THPT Quang Trung 25.50 317 2 319
33 THPT Thanh Bình 20.55 360 0 360
34 THPT Thanh Hà 31.50 433 6 439
35 THPT Tứ Kỳ 21.50 473 5 478
36 THPT Thanh Miện 28.35 357 2 359
37 THPT Thanh Miện II 23.00 279 0 279
38 THPT Thanh Miện III 21.95 359 0 359
39 THPT Trần Phú 22.50 318 0 318
40 THPT Tuệ Tĩnh 22.50 234 5 239

 Trên đây là toàn bộ điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Hải Dương năm học 2016 - 2017 để các bạn theo dõi, xác định điểm của mình và có kết hoạc tiếp theo phù hợp với kết quả điểm thi vào lớp 10 của mình.

Cập nhật thêm các tin tức tuyển sinh hữu ích tại: Diemthilop10.info.

Xem thêm: Đáp án và đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Hải Dương năm 2016