Đáp án đề thi môn Tiếng Anh tỉnh Hải Dương năm 2017

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Hải Dương năm 2017

Mời các em cùng tham khảo chi tiết Đáp án đề thi môn Tiếng Anh tỉnh Hải Dương năm 2017-2018 mà các bạn thí sinh vừa hoàn thành hôm 2/6/2017 do diemthilop.info cập nhật sau đây:

 

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Hải Dương năm 2017-2018

 

Dưới đây là đáp án chi tiết đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Hải Dương năm 2017-2018 để các em dự đoán mình được bao nhiêu điểm thi lớp 10 tỉnh Hải Dương trong kỳ thi THPT năm nay nhé:

Key

 1. B
 2. A
 3. B
 4. A
 5. C
 6. B
 7. B
 8. C
 9. C
 10. A
 1. A
 2. B
 3. A
 4. C
 5. A
 6. B
 7. C
 8. C
 9. A
 10. B

 

 1. D
 2. C
 3. F
 4. G
 5. A

 

 1. B
 2. A
 3. C
 4. B
 5. C
 6. B
 7. A
 8. C
 9. B
 10. A
 1. I wish I understood the instructions on the packet
 2. A lot of presents were given to Martha on her birthday by them.
 3. Peter suggested playing football that afternoon.
 4. The woman with whom my teacher is talking over there comes from Manchester.
 5. In spite of the old age/ being old, Mr.Thomson runs 5 miles every morning.

Theo dự kiến, phụ huynh và các em học sinh có thể tra cứu điểm thi lớp 10 khoảng từ 10 - 15 ngày sau ngày thi. Hãy theo dõi trang diemthilop10.info để có được thông tin sớm nhất điểm thi lớp 10 các tỉnh thành trên cả nước.