Chỉ tiêu tuyến sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Long An năm 2016 - 2017

Chỉ tiêu tuyến sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Long An năm 2016 - 2017

Mời các bạn xem chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Long An năm học 2016 - 2017 dưới đây để có kế hoạch chọn trường phù hợp với khả năng và dự định điểm thi lớp 10 Long An có thể đạt được trong kỳ tuyển sinh sắp tới.

Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Long An năm 2016 - 2017

Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Long An năm 2016 - 2017

Xem thêm: 8 phương pháp ôn thi vào lớp 10 hiệu quả và đạt điểm cao

Hãy tham khảo toàn bộ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT và hệ Giáo dục thường xuyên (GDTX) của tỉnh tại đây:

STT Tên đơn vị trường Sổ lớp Chỉ tiêu Hệ Giáo dục phổ thông Số lớp Chỉ tiêu Hệ Giáo dục thường xuyên Ghi chú
1 THCS&THPT Long Thượng 4 160 1 40  
2 THCS&THPT Lương Hòa 4 176 1 40  
3 THPT An Ninh 8 330      
4 THCS&THPT Khánh Hưng 3 120 1 30  
5 THPT Cân Đước 12 500      
6 THCS&THPT Hậu Thạnh Đông 6 240 1 40  
7 THPT Cân Giuộc 11 450      
8 CS Nguyễn Thị Một (THPT C.Giuộc) 6 260      
9 THPT Qhâu Thành 6 240      
10 THPT Chu Văn An 7 280      
11 THPT Chuyên Long An         Đang chờ duyệt
12 THPT Đông Thạnh 10 440 2 80  
13 THPT Đưc Hòa 11 450      
14 THCS&THPT Long Cang 4 160 1 40  
15 THPT Đức Huệ 10 400      
16 THCS&THPT Mỹ Quý 3 125 1 30  
17 THPT Gò Đen 8 325 1 40  
18 THPT Hậu Nghĩa 13 490     Trong đó có 5 lớp NC với 180 chi tiêu
19 THPT Hùng Vương 10 408      
20 THCS&THPT Long Hựu Đông 6 240 2 80  
21 THP-T Kiên Tường 14 620      
22 THET Lê Quý Đôn 10 410     Trong đó có 6 lớp NC với 240 chi tiêu
23 THPT Long Hòa 4 160 1 40  
24 THPT Mỹ Lạc 5 225 1 35  
25 THPT Nguyên Công Trứ 5 200      
26 THPT Nguyễn Đình Chiểu 7 290      
27 THCS&Tlĩỉír Bình Phong Thạnh 3 132 1 42  
28 THPT Nguýễn Hữu Thọ 21 930      
29 THPT Nguyên Thông 10 420      
30 THPT Nguỵễn Trung Trực 6 232 1 40  
31 THCS&THPT Mỹ Bình 2 80      
32 THPT Phan Y'ăn Đat 5 200 1 40  
33 THPT Rạch Kiên 10 430 1 40  
34 THPT Tân An 13 546      
35 THPT Tân Hưng 7 281      
36 cs Hưng Điên B (THPT Tân Hưng) 4 147      
37 THPT Tân Thạnh 10 410      
38 THPT Tân Trụ 10 411      
39 THPT Thạnh Hóa 9 369      
40 THPT Thủ Khoa Thừa 4 160      
41 THPT Thủ Thừa 8 320      
42 THPT Vĩnh Hưng 9 390      
43 THPT Võ Văn Tần 9 370      
44 THCS&THPT iSChool LA 5 200      
45 TH - THCS & THPT Bồ Đề Phương Duy 1 25      
46 THPT Năng Khiếu Tân Tạo 6 150      
47 THCS & THPT Hà Long 5 200      
48 THCS & THPT Nguyễn Văn Rành 3 100      
49 GDTX & KTTH - HN Bến Lức     2 80  
50 GDTX & KTTH - HN Cần Đước     3 120  
51 GDTX & KTTH - HN Cần Giuộc     5 200  
52 GDTX & KTTH - HN Thủ Thừa     2 80  
53 GDTX & KTTH - HN Tân Trụ     2 90  
54 GDTX & KTTH - HN Châu Thành     2 80  
55 GDTX & KTTH - HN Đức Hòa     1 40  
56 GDTX & KTTH - HN Võ Văn Tần     2 80  
57 GDTX & KTTH - HN Đức Huệ     1 40  
58 GDTX & KTTH - HN Thạnh Hóa     2 80  
59 GDTX & KTTH - HN Tân Thạnh     1 40  
60 GDTX & KTTH - HN Kiến Tường     2 80  
61 GDTX & KTTH - HN Vĩnh Hưng     1 40  
62 GDTX & KTTH - HN Tân Hưng     1 45  
63 GDTX tỉnh Long An     3 120  
64 GDTX thành phố Tân An     2 80  
65 GDTX - HN Long An     2 80  

Mùa tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016 các bạn có thể tra cứu điểm thi lớp 10 THPT trên toàn quốc nhanh chóng và chính xác qua tổng đài tra cứu điểm thi tự động bằng cách đăng ký qua tin nhắn ngay từ khi thi xong.

Hãy tham khảo các tra cứu điểm thi lớp 10 2016 tại diemthilop10.info để có được kết quả chính xác và nhanh nhất nhé.

Xem và tra cứu điểm thi lớp 10 2016 toàn quốc: Đang cập nhật

Xem thêm: