Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Quốc Học Huế 2015 – 2016

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Quốc Học Huế 2015 – 2016

Dưới đây, là bảng điểm chuẩn vào lớp 10 căn cứ vào kết quả đề thi lớp 10 của các bạn học sinh tham gia thi tuyển vào trường xét từ cao xuống thấp cho tới khi đủ chỉ tiêu nên các bậc phụ huynh và học sinh có thể tham khảo để chọn trường dự thi năm nay thích hợp.

Chi tiết điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Quốc Học Huế năm học 2015 – 2016:

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Quốc Học Huế năm 2015

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Quốc Học Huế năm 2015

Để chuẩn bị cho mùa tuyển sinh sắp tới diễn ra đạt kết quả tốt nhất, các bạn học sinh nên cố gắng tham khảo các thông tin tuyển sinh vào lớp 10, điểm chuẩn, đề thi, đề thi thử vào lớp 10 tại diemthilop10.info.

Xem, tra cứu điêm chuẩn và điểm thi vào lớp 10 THPT Chuyên Quốc Học Huế 2016 – 2017: Đang cập nhật...

Xem thêm: Đề thi vào lớp 10 - Đề thi thử vào lớp 10 PTTH các năm