Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Ngoại ngữ ĐHQGHN năm 2015 - 2016

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Ngoại ngữ ĐHQGHN năm 2015 - 2016

Tra cứu, xem điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐHQGHN năm 2015 – 2016 hệ chuyên và không chuyên của trường và trên toàn quốc tại diemthilop10.info nhanh chóng và chính xác.

Dưới đây là điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Ngoại ngữ ĐHQGHN năm 2015 - 2016 để các bạn tham khảo và có thể sử dụng làm căn cứ để dự đoán kết quả điểm thi lớp 10 có thể đạt được có phù hợp với điểm chuẩn của trường hay không nhé!

I. Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐHQGHN năm 2015 – 2016: Hệ chuyên

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại Ngữ - DDHQGHN năm học 2015 – 2016 như sau:

1. Chuyên Tiếng Anh: 25.0 điểm.

2. Chuyên Tiếng Nga: 24.0 điểm.

3. Chuyên Tiếng Pháp (thi bằng Tiếng Pháp): 24.0 điểm.

4. Chuyên Tiếng Pháp (thi bằng Tiếng Anh): 27.0 điểm.

5. Chuyên Tiếng Trung Quốc: 22.0 điểm.

6. Chuyên Tiếng Đức (thi bằng Tiếng Anh và thi bằng Tiếng Đức): 24.0 điểm.

7. Chuyên Tiếng Nhật (thi bằng Tiếng Anh và thi bằng Tiếng Nhật): 24.0 điểm.

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Ngoại ngữ - ĐHQG

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Ngoại ngữ - ĐHQG

II. Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐHQGHN năm 2015 – 2016: Hệ không chuyên

1. Tiếng Anh: 23.0 điểm.

2. Tiếng Nga: 21.0 điểm.

3. Tiếng Pháp (thi bằng Tiếng Pháp): 20.0 điểm.

4. Tiếng Đức: 22.5 điểm.

5. Tiếng Nhật: 22.5 điểm.

III. Nguyên tắc tuyển sinh

1. Điểm chuẩn được tính bằng công thức sau:

Điểm chuẩn = điểm thi lớp 10 Hà Nội môn Văn + Toán + Ngoại Ngữ (hệ số 2).

2. Nguyên tắc xét tuyển

Chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.0.

Tra cứu, xem điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐHQGHN năm 2016 – 2017 tại diemthilop10.info: Đang cập nhật…

Xem thêm: Đáp án đề thi vào lớp 10 - Đề thi thử vào lớp 10 PTTH các năm