Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Hà Nội năm 2016 đợt 2

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Hà Nội năm 2016 đợt 2

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Hà Nội để các bạn thí sinh đối chiếu với kết quả điểm thi tuyển sinh lớp 10 của mình để xác định việc trúng tuyển của mình. Tuy nhiên, mới đây Sở đã có thông báo điều chỉnh điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Hà Nội đợt 2.

Dưới đây là bảng điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Hà Nội năm 2016 đợt 2 chi tiết của 04 trường chuyên.

Mời các bạn tham khảo tại đây:

1. THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam

Lớp chuyên

Ngữ Văn

Tiếng Trung

Tiếng Nga

Tiếng Pháp

Tin

Hóa

Điểm chuẩn

37.5

41

40.5

28.75

32.50

30.25

32

 2. THPT chuyên Nguyễn Huệ

Lớp chuyên

Tiếng Anh

Tiếng Pháp

Tiếng Nga

Toán

Tin

Lý 

Hóa

Sinh

Điểm chuẩn

36.75

34.75

32.5

26.5

29.25

23.25

26.5

29.25

3. THPT Sơn Tây

Lớp chuyên

Ngữ Văn

Tiếng Anh

Tiếng Pháp

Toán

Tin

Lý 

Hóa

Sinh

Điểm chuẩn

36

39.25

27

27.75

30

27.75

29.5

29.5

4. THPT Chu Văn An

Lớp chuyên

Ngữ Văn

Điểm chuẩn

27.25

Trước đó, Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội đã công bố chính thức kết quả điểm thi vào lớp 10 Hà Nội và điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên đối với 04 trường trên địa bàn như sau:

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Hà Nội năm 2016 đợt 2

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Hà Nội năm 2016 đợt 2

1. Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Lớp chuyên Ngữ văn Sử Địa Tiếng Anh Tiếng Nga Tiếng Trung Tiếng Pháp Toán Tin Hóa Sinh
Điểm chuẩn 38,00 34,75 36,75 42,50 40,75 41,75 36,25 32,00 34,50 31,50 33,25 35,00

2. Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ

Lớp chuyên Ngữ văn Sử Địa Tiếng Anh Tiếng Nga Tiếng Pháp Toán Tin Hóa Sinh
Điểm chuẩn 35,25 27,50 29,75 38,75 33,00 36,25 28,00 30,50 26,50 28,00 30,50

3. Trường THPT Chu Văn An

Lớp chuyên Ngữ văn Sử Địa Tiếng Anh Tiếng Pháp Toán Tin Hóa Sinh
Điểm chuẩn 36,75 34,00 36,00 40,75 30,00 29,50 31,50 29,00 30,00 31,00

4. Trường THPT Sơn Tây

Lớp chuyên Ngữ văn Sử Địa Tiếng Anh Toán Tin* Lý* Hóa* Sinh
Điểm chuẩn 28,25 20,75 21,00 32,00 26,75 22,75 24,50 20,00 22,50

 Lưu ý Trường THPT Sơn Tây tuyển bổ sung vào lớp chuyên Tin, chuyên Lý, chuyên Hóa cho những học sinh dự thi vào lớp chuyên toán của trường có điểm thi lớp 10 Hà Nội bằng với mức điểm chuẩn vào lớp 10 từ 23,00 đến 26,50 và có nguyên vọng cụ thể như sau:

- Lớp chuyên Tin: Những học sinh có điểm xét tuyển từ 23,00 đến 26,50;

- Lớp chuyên Lý: Những học sinh có điểm xét tuyển từ 24,50 đến 26,50;

- Lớp chuyên Hóa: Những học sinh có điểm xét tuyển từ 26,00 đến 26,50;

Trên đây là thông tin đầy đủ về điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Hà Nội năm 2016 - 2017 của 02 đợt trong mùa tuyển sinh để các bạn có thể đối chiếu và tham khảo nhé. Chúc các bạn có mùa tuyển sinh thành công.