Đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng Anh tp Hà Nội năm 2014 - 2015

Đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng Anh tp Hà Nội năm 2014 - 2015

Nhằm mục đích giúp các bạn lớp 9 đang trong giai đoạn ôn thi gấp rút cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 có thêm tư liệu để ôn luyện, trang điểm thi lớp 10 xin giới thiệu tới các bạn các đề thi thử vào lớp 10 môn Anh Hà Nội năm học 2014 - 2015 để các bạn làm quen với cấu trúc dạng đề thi và hệ thống lại kiến thức.

Chúc các bạn làm bài tốt và có kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới!

Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh tp Hà Nội năm 2014 - 2015

Đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng Anh tp Hà Nội năm 2014 - 2015Đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng Anh tp Hà Nội năm 2014 - 2015Đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng Anh tp Hà Nội năm 2014 - 2015

Đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng Anh tp Hà Nội năm 2014 - 2015

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2016 - 2017, các bậc phụ huynh, học sinh có thể xem điểm thi vào lớp 10 các trường tại diemthilop10.info

Xem điểm thi lớp 10 Hà Nội năm 2016 - 2017: Đang cập nhật

Xem thêm: Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Nội môn Văn năm học 2015 - 2016