Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Gia Lai năm 2016 - 2017

Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Gia Lai năm 2016 - 2017

Dưới đây là hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Gia Lai năm 2016 - 2017 hệ không chuyên do Sở GD và ĐT tỉnh Gia Lai thông báo. Mời các bậc phụ huynh, học sinh tham khảo và có phương án chuẩn bị cho mùa tuyển sinh tiếp theo.

1. Điều kiện và phương thức tuyển sinh

- Điều kiện và hồ sơ dự tuyển căn cứ vào Điều 3 và Điều 6 Quy chế tuyển sinh THPT. Riêng đối với tuyển sinh vào PTDTNT thực hiện theo điều 19 Thông tư 01/2016 TT-BGD-ĐT ngày 15/1/2016 của Bộ GD & ĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTNT.

Hình thức tuyển sinh: Năm học 2016 - 2017 các trường THPT và Phổ thông DTNT sẽ không thi tuyển mà thực hiện theo hình thức xét tuyển vào lớp 10 (không áp dụng đối với trường THPT chuyên Hùng Vương - Gia Lai). Vì vậy, các bạn học sinh không đăng ký dự thi vào lớp 10 chuyên Hùng Vương sẽ không phải tham gia kỳ thi tuyển sinh và lấy điểm thi lớp 10 Gia Lai làm căn cứ xét tuyển.

2. Tuyến sinh lớp 10 THPT

- Đối tượng tuyến sinh:

Những học sinh có đủ các điều kiện sau sẽ được đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 THPT Gia Lai: Người học đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình GDTX có độ tuổi theo quy định.

- Địa bàn tuyển sinh: Việc tuyển sinh vào lớp 10 sẽ được thực hiện theo địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Các học sinh học và xét tốt nghiệp THCS ở huyện, thị xã, thành phố nào thì đăng ký xét tuyển trên địa bàn địa phương đó. Không tiếp nhận học sinh trái tuyến.

Thông tin tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Gia Lai năm 2016

Thông tin tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Gia Lai năm 2016

- Điểm xét tuyển:

+ Điểm xét tuyển: là tổng điểm của kết quả học tập, rèn luyện của toàn cấp học trước cộng với điểm cộng thêm (điêm tính theo chê độ ưu tiên, khuyến khích). Lưu ý: học sinh lưu ban ờ lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó.
Trong đó: thành phần điểm xét tuyển tính theo kết quả rèn luyện, học tập cho mỗi năm học cụ thể được tính như sau:

 • 10 điểm: Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi;
 • 9 điểm: Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt học lực khá;
 • 8 điểm: Hạnh kiểm khá, học lực khá;
 • 7 điểm: Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình;
 • 6 điểm: Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình học lực khá;
 • 5 điểm: Các trường hợp còn lại.

+ Nguyên tắc xét tuyển:

Điểm xét tuyển sẽ được lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu của trường được phép tuyển sinh.

Trường hợp nếu đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều học sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì sẽ tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:

Thứ nhất, lấy thí sinh có tổng điểm trung bình cả năm học lớp 9 của tất cả các môn có tính điểm trung bình cao hơn;

Thứ hai, Lấy thí sinh có tổng điểm trung bình cả năm của môn Toán và môn Ngữ văn của năm học lớp 9 cao hơn.

Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều thông tin hữu ích cho mùa thi tại: http://diemthilop10.info

3. Tuyển sinh lớp 10 trường Phổ thông DTNT

- Đối tượng tuyển sinh:

Những học sinh đủ điều kiện dưới đây sẽ được tham gia dự tuyển vào lớp 10 PTDTNT:

+ Người học là người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình GDTX có độ tuổi đúng quy định.

+ Bản thân và gia đình định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khỏ khăn và đặc biệt khó khăn với tỉ lệ: Học sinh dân tộc Bahnar và Jrai chiếm 90% dân tộc khác chiếm 10% của chỉ tiêu tuyển sinh.

- Phương thức tuyến sinh: tương tự như việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT thì năm nay trường PTDTNT cũng sẽ áp dụng theo phương thức xét tuyển.

- Điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển được tính là tổng điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở THCS của đối tượng tuyển sinh (nếu lưu ban ở lớp nào thi lấy kết quả năm học lại của lớp đó) và điểm cộng thêm cho đôi tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích:

Cụ thể: Điếm tính theo kết quả rèn luyện, học tập cho mỗi năm học cụ thể như sau:

 • 10 điểm: Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi;;
 • 9 điểm: Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt học lực khá;
 • 8 điểm: Hạnh kiểm khá, học lực khá
 • 7 điểm: Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình
 • 6 điểm: Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình học lực khá
 • 5 điểm: Các trường hợp còn lại

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Gia Lai năm học 2016 - 2017

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Gia Lai năm học 2016 - 2017

- Nguyên tắc xét tuyển:

+ Trường sẽ dành 80% chi tiêu xét tuyển dành cho học sinh của các trường PTDTNT THCS và 20% chi tiêu còn lại xét tuyển học sinh từ các trường THCS khác.

+ Học sinh trúng tuyển sẽ được lấy từ điểm xét tuyển từ cao xuống thấp theo chi tiêu từng huyện, thành phố, thị xã theo qui định:

Trường hợp nếu xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều học sinh cùng đạt điểm xét tuyển bằng nhau thì thứ tự ưu tiên tuyển sinh sẽ là:

 • Học sinh có tổng điểm trung bình cả năm học lớp 9 của tất cả các môn cao nhất.
 • Học sinh có tổng điểm trung bình cả năm của môn Toán và môn Ngữ văn của năm học lớp 9.

Căn cứ kế hoạch của Sở, các trường PTDTNT sẽ có thông báo tuyển sinh cụ thể tới phụ huynh, học sinh để chuẩn bị tốt nhất cho công tác tuyển sinh lớp 10.

-   Trường PTDTNT THPT tham mưu sở giáo dục và đào tạo ban hành Quyểt định thành lập Hội đồng tuyển sinh. Trường tổ chức xét tuyển, bảo cáo kết qiả về sở giáo dục và đào tạo để phê duyệt;

- Lịch tuyển sinh:

 • Từ ngày 01 - 12/06: Thông báo tuyển sinh;
 • Từ ngày 13 - 30/6: Thu nhận hồ sơ xét tuyển;
 • Từ ngày 01 - 05/7: Thẩm tra lí lịch;
 • Từ ngày 06 - 09/7: Thực hiện việc xét tuyển;
 • Từ ngày 10 đến hết ngày 11/7: Trình Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh sách trúng tuyển;

Chậm nhất đến ngày 07/07 các đơn vị thông bảo hoặc gửi giấy báo nhập học cho địa phương và học sinh.

4. Quy định công điểm ưu tiên và khuyến khích

Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyển khích tối đa không quả 4,0 điểm.

- Điểm cộng cho đối tượng ưu tiên:

+ Cộng 3 điểm cho học sinh thuộc 1 trong các đối tượng sau: Con liệt sĩ; Con thương binh mất sức lao động 81 % trở lên; Con bệnh binh mất sức lao động 81 % trở lên; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81 % trở lên"; Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số, người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thưởng trú từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.

+ Cộng 2 điểm cho học sinh thuộc 1 trong các đối tượng sau: Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Con thương binh mất sức lao động dưới 81%; Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chinh sách như thương binh mà người được cấp Giấy chửng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”;  Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiếu sổ, người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng cỏ điều kiện kinh tế - xã hội khỏ khăn theọ quy định hiện hành.

+ Cộng 1 điểm cho học sinh thuộc 1 trong các đối tượng sau: Người học đang sinh sống học tập ờ cảc vùng có điểu kiện kinh tế - xã hộị khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn;

- Điểm cộng khuyến khích

 • Giải nhất cấp tỉnh: 2.0 điểm.
 • Giải nhì cấp tỉnh: cộng 1.5 điếm;
 • Giải ba cấp tỉnh: cộng 1.0 điểm;

+ Đạt giải cá nhân do ngành giáo dục và đào tạo phối hợp với các ngành từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THCS trong các kv thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; thi vẽ; thi viết thư quốc tế; thi giài toán trên máy tính cầm tay; thi giải toán qua Internet; thi Tiếng Anh qua Internet; thi thí nghiệm thực hành một trong các bộ môn văn hóa: hóa học, sinh học; thi nghiên cứu khoa học, kỷ thuật; thi vận dụng kiến thức giải quyểt tinh huống thực tiễn:

 • Đạt giài nhât cấp tỉnh hoặc huy chương vàng: cộng 2.0 điểm;
 • Đạt giải nhi cấp tỉnh hoặc huy chương bạc: cộng 1.5 điểm;
 • Đạt giải ba cẩp tỉnh hoặc huy chương đồng: cộng 1.0 điểm;

Lưu ý: Những học sinh đoạt nhiều giải khác nhau trong các cuộc thi được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.

+ Học sinh dược cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở GD & ĐT tổ chức ở cấp THCS

 • Loại giỏi: 1,5 điềm;
 • Loại khá: 1,0 điếm;
 • Loại trung binh: 0,5 điểm.

Trên đây là những thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Gia Lai năm học 2016 - 2017 trừ trường THPT chuyên Hùng Vương để các bạn tham khảo và có được những lựa chọn phù hợp với sức học của con em và có những kế hoạch phù hợp.

Chúc các bạn có một mùa tuyển sinh lớp 10 thành công.

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Hùng Vương – Gia Lai 2016