Thông tin tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Hùng Vương – Gia Lai 2016

Thông tin tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Hùng Vương – Gia Lai 2016

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã có kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Gia Lai năm học 2016 - 2017 để phụ huynh và học sinh được biết, chuẩn bị cho mùa tuyển sinh đang tới gần. Trong đó, bao gồm các thông tin thông tin tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Hùng Vương – Gia Lai năm học 2016 - 2017 để các bạn thí sinh có dự định dự tuyển vào lớp chuyên.

Hãy tham khảo chi tiết tuyển sinh lớp 10 chuyên Hùng Vương tỉnh Gia Lai mà diemthilop10.info chia sẻ dưới đây:

1. Đối tượng tuyển sinh

 • Người học đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình GDTX tại tỉnh Gia Lai hoặc có HKTT tại tỉnh Gia Lai;
 • Đủ năng lực học lớp chuyên;
 • Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học cùa các lớp cấp trung học cơ sở từ khá trớ lên;
 • Xếp loại tổt nghiệp trung học cơ sờ từ khá trở lên.

Tham khảo thêm các thông tin tuyển sinh và tra cứu điểm thi lớp 10 Sóc Trăng tại diemthilop10.info.

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Hùng Vương Gia Lai 2016

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Hùng Vương Gia Lai 2016

2. Phương thức tuyển sinh

Các thí sinh tham gia dự tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Hùng Vương sẽ phải thi tuyển qua 02 vòng bao gồm:

Vòng 1: Sơ tuyển

Tiêu chí và cách tính điểm sơ tuyển vòng 1 để chọn thí sinh vào vòng 2 tham gia dự tuyển như sau:

 • Tính điểm sơ tuyển cho học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh: Giải nhẩt: 2.0 điểm, giải nhì 1.5 điểm, giải ba 1.0 điềm, giải khuyến khích: 0.5 điểm.
 • Tính điểm sơ tuyển cho kết quả xểp loại học lực mỗi năm học tiếp trung học cơ sờ: Học lực Giỏi: 2.0 điểm, học lực  khá:1.0 điềm.
 • Tính điểm sơ tuyển cho theo kết quả tốt nghiệp trung học cơ sở: Loại Giỏi: 2,0 điểm, loại khá: 1,0 điểm.

Việc sơ tuyển được thực hiện với mục đích là chọn lựa ra các thí sinh có đủ điểm kiện tham gia dự thi vào lớp 10 chuyên. Các thí sinh đăng ký dự thi sẽ được xét vượt qua vòng sơ tuyển nếu có: tống điềm của các tiêu chí đạt đủ: 5,0 điểm.

Vòng 2:  Thi tuyển

- Các thí sinh bước vào vòng 02 sẽ tham gia dự thi 04 môn. Trong đó có 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 môn chuyên.

Trường hợp thí sinh thi môn chuyên trùng với 3 môn thi bắt buộc thi phải thi 2 bài cho một môn. Trong đó bài thi có môn bài thi môn không chuyên và một bài thi chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn;

- Riêng môn Tin học các thí sinh sẽ thi môn Toán.

- Cách tính thang điểm và hệ số:

 • Điểm bài thí được thính theo tháng điểm 10, nếu chấm bài thi theo thang điểm khác thì kết quả các bài thi phải quy đổi ra thang điểm 10;
 • Hệ số điểm bài: Điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm các bải thi môn chuyên tính hệ số 2.

- Đề thi: Đề thi được áp dụng hình thức tự luận. Riêng môn Tiếng Anh chuyên có thêm kỹ năng nghe.

Để có được điểm thi lớp 10 tốt nhất, các bạn đừng quên ôn tập và tham khảo, thử sức với bộ đề thi vào lớp 10 các môn được chia sẻ tại đây: http://diemthilop10.info/tim-kiem/dap-an-de-thi-vao-lop-10

Môn thi vào lớp 10 THPT chuyên Hùng Vương Gia Lai 2016

Môn thi vào lớp 10 THPT chuyên Hùng Vương Gia Lai 2016

3. Điểm xét tuyển, nguyên tắc và cách xét tuyển

a) Điếm xét tuyển

- Điểm xét tuyển vào lớp chuyên được tính bằng tổng số điểm thi lớp 10 của các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số) và điểm khuyến khích.

- Cách tính điểm khuyến khích được áp dụng như sau: Học sinh đoạt gỉải môn văn hóa (cùng môn thi chuyên) trong kỳ thi chọn HS giỏi lớp 9 cấp tỉnh hằng năm:

 • Giải nhất: Cộng 2 điểm;
 • Giải nhi: Cộng 1,5 điềm;
 • Giải ba: Cộng 1 đỉểm;
 • Giải khuyến khích: Cộng 0,5 điểm;

b)  Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên

Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng số điểm các bài thi môn không chuyên và môn chuyên, nếu thí sinh thi nhiều môn chuyên thì lấy kết quả của môn chuyên có điểm cao nhất.

c) Nguyên tắc và cách xét tuyển

Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỷ thỉ tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.0

+ Xét tuyển vào lớp chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuông thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên trường hợp xét đến chi tiêu cuối cùng nhiều thi sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiểp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau:

Thứ nhất, chọn thí sinh có điểm thi lớp 10 môn chuyên dăng ký dự thi cao hơn;

Thứ hai, chọn thí sinh có điểm sơ tuyển cao hơn;

Thứ ba, chọn thí sinh có điểm trung bình môn chuyên đăng  ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn;

Thứ tư, chọn thí sinh có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

+ Xét tuyển vào lởp không chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyên đủ chi tiêu các lớp không chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng cỏ nhiều thí sinh có đỉểm xét tuyển bằng nhau thi tiếp tục xét chọn thi sinh theo thứ tự ưu tiên sau:

Thứ nhất, thí sinh có điểm thi lớp 10 môn chuyên tham gia tính điểm xét tuyển vào lớp không chuyên cao hơn;

Thứ hai, thí sinh có điểm sơ tuyển vào lớp 10 cao hơn;

Thứ ba, thí sinh có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

Trên đây là những thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Hùng Vương cơ bản để các xem và lên kế hoạch sớm, cụ thể nhất.

Xem thêm: 9 quy tắc cần nhớ khi làm bài thi môn toán để đạt điểm cao