Đề thi vào lớp 10 môn Hóa trường chuyên Hùng Vương - Gia Lai 2015

Đề thi vào lớp 10 môn Hóa trường chuyên Hùng Vương - Gia Lai 2015

Bạn đã chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới chưa? Hãy thử sức với đề thi vào lớp 10 chuyên Hóa tỉnh Gia Lai năm 2015 - 2016 mà trang điểm thi vào lớp 10 giới thiệu để việc ôn tập hiệu quả hơn. Bộ đề thi này sẽ giúp bạn bước đầu làm quen với độ khó của các đề thi năm trước:

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
GIA LAI

ĐỀ CHÍNH THỨC
( Đề thi đã được chỉnh còn 01 trang)
KỲ THI TUYỂN SINH VẢO LỚP 10 CHUYÊN
NĂM HỌC: 2015-2016

Môn thi: Hóa học ( Chuyên)
Thời gian làm bài: 120 phút ( không kể thời gian phát đề)


Câu I (2,0 điểm):
1. Viết các phương trình hóa học hoàn thành sơ đồ sau ( mỗi múi tên ứng với một phương trình hóa học; ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).

2- Hình 1 mô tả điều chế và thu khí A trong phòng thí nghiệm. Cho biết:
- A là khí gì? Viết phương trình phản ứng hóa học điều chế khí A.
- Thu khí A người ta dùng phương pháp nào? Vì sao.

Câu II (1,0 điểm):
Muối ăn (NaCl) bị lẫn các tạp chất là Na2SO4, MgCl2, MgSO4, CaCl2, CaSO4. Bằng phương pháp hóa học, nêu cách loại bỏ các tạp chất để thu được NaCl tinh khiết. Viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có).
Câu III (2,0 điểm):
1. Cho m gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe vào một lượng dư dung dịch CuSO4, sau phản ứng lọc bỏ phần dung dịch, thu được m gam bột rắn.
Viết các phương trình hóa học xảy ra và tính thành phần phần trăm theo khối lượng của Fe trong hỗn hợp X. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
2. Dẫn từ từ 5,6 lít khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp bột A gồm Fe,FeO, Fe2O3, Fe3O4 đun nóng thu được 12,32 gam Fe và hỗn hợp khí Y. Hỗn hợp khí Y có tỉ khối hơi so với H2 là 18,8.
Tính giá trị m. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
Câu IV (1,0 điểm):
Hỗn hợp X gồm hai hidrocacbon: C3H8 và CxHy ( trong phân tử CxHy có chứa liên kết kém bền). Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít ( ở đktc) hỗn hợp X, dẫn sản phẩm cháy qua bình 1 đựng H2SO4 đặc dư, sau đó qua bình 2 đựng 184,6 gam dung dịch NaOH a% (dư). Kết thúc thí nghiệm, ở bình 2 thu được dung dịch có chứa muối Na2CO3 với nồng độ 18,55%.
Tìm công thức cấu tạo của CxHy. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Câu V(2,0 điểm):
Cho m gam kim loại Na vào 200ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 1M và HCl 2M, sau phản ứng kết thúc thu được dung dịch D và V lít khí H2 ( ở đktc). Dung dịch D hòa tan vừa đủ 7,8 gam Al(OH)3.
1. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Biết muối tạo thành là muối trung hòa.
2. Tính giá trị m và V.
Câu VI (2,0 điểm):
Trộn đều 11,5 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH và một ancol (B) CnH2n+1OH ( số mol hai chất bằng nhau) rồi chia thành hai phần.
- Phần 1: Cho tác dụng với 5,1 gam kim loại Na ( có dư), sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn thu được nhiều hơn hỗn hợp axit và ancol ( phần 1) là 5,0 gam.
- Phần 2: Đem đốt cháy hoàn toàn trong oxi dư rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 12,5 gam kết tủa và dung dịch D. Nung kỹ dung dịch D lại thu thêm 5,0 gam kết tủa.
1- Viết các phương trình hóa học xảy ra.
2- Xác định công thức cấu tạo của nacol (B). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
----------HẾT----------
( Cho biết: H =1; C =12; O =16; S =32; Cl =35,5; P =31; Al =27; Fe =56; Cu =64; Zn =65; Ca =40; Na =23 ; Mg =24 )
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng bảng Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

 

Năm học 2016 - 2017 các học sinh tham gia vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hùng Vương - Gia Lai và các trường khác tại Gia Lai có thể xem điểm thi lớp 10 Gia Lai sớm nhất trên diemthilop10.info

Xem điểm thi vào lớp 10 THPT tại Gia Lai năm học 2016 - 2017: Đang cập nhật...

Xem thêm: Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Hùng Vương - Gia Lai 2015 – 2016