Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Đắk Lắk năm 2017 -2018

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Đắk Lắk năm 2017 -2018

Sở GD&ĐT Tỉnh Đắk Lắk chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 Đắk Lắk năm 2017 của trường THPT chuyên Nguyễn Du và THPT DTNT Nơ Trang Lơng sau khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại đây vừa kết thúc trong hai ngày 7-8/6/2017. 

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đắk Lắk của trường THPT Chuyên Nguyễn Du năm học 2017- 2018

Trong các môn chuyên thì chuyên Toán có điểm thi lớp 10 cao nhất với 36 điểm, lớp không chuyên lấy 26,2 điểm.

Chỉ tiêu: 360 em.

Môn  Điểm chuẩn
Ngữ Văn 33 điểm/ 26 em
Sử 30.25 điểm/ 5 em
Địa 32.75 điểm/ 5 em
Anh 33.5 điểm/ 36 em
Anh- Pháp Anh: 31.9 điểm/ 24 em, Pháp: 25.75 điểm/ 12 em
Toán 34.25 điểm/ 36 em
Tin 27.5 điểm/ 10 em, Chuyên Toán có nguyện vọng vào chuyên Tin: 29.5 điểm/ 26 em
Vật lí 29.75 điểm/ 36 em
Hoá 36 điểm/ 36 em
Sinh 29.26 điểm/ 37 em
Lớp không chuyên 26.2 điểm/ 71 em

Điểm trúng tuyển vào lớp 10 THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng

Điểm trúng tuyển và số lượng học sinh dân tộc tại chỗ trúng tuyển theo huyện, thị xã, thành phố. Theo đó, trong 14 huyện, thị xã, thành phố ở Đăk Lăk thì điểm chuẩn của huyện Lăk là cao nhất với 23.25 điểm.

Điểm chuẩn dân tộc khác: 25,25 điểm với số học sinh trúng tuyển là 85 em.

Tổng số chỉ tiêu: 185 em.

Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Nam Định năm 2017-2018, các em có thể đối chiếu với kết quả điểm thi lớp 10 Đắk Lắk của mình. Trong trường hợp các thí sinh đủ điểm chuẩn trúng tuyển thì các bạn có thể chuẩn bị hồ sơ để làm thủ tục nộp vào trường. Trường hợp thí sinh không đủ điểm trúng tuyển, các em có thể quan tâm đến các nguyện vọng khác hoặc có phương án thích hợp nhất trong tương lai.