Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Bạc Liêu năm 2016

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Bạc Liêu năm 2016

Mời các bạn tham khảo đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Bạc Liêu năm học 2016 - 2017, mà các bạn thí sinh vừa hoàn thành ngày 15/06. Để tự đánh giá khả năng làm bài của mình cũng như dự đoán số điểm thi lớp 10 mình sẽ đạt được ở môn tiếng Anh vào lớp 10 này.

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Bạc Liêu năm 2016 - 2017:

Part 1. Choose the best answer (A, B, C or D) to complete the sentences, (4  points)

1. Do you remember the woman ___ showed you how to solve that problem?

A. whose             B.whom               C. who                  D.which

2. Mr.James is interested in wildlife ___

A. conserve                       B. conserving                     C. conservation                 D. conserved

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Bạc Liêu năm 2016

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Bạc Liêu năm 2016

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Bạc Liêu năm 2016

Như vậy là các bạn thí sinh tại tỉnh Bạc Liêu đã hoàn thành xong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của mình. Các bạn hãy chú ý theo dõi các thông tin về tuyển sinh lớp 10 và tra cứu điểm thi lớp 10 Bạc Liêu của mình trên trang diemthilop10.info. Vì theo dự kiến, điểm thi sẽ được Sở giáo dục và Đào tạo công bố khoảng từ 10 đến 15 ngày sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Bạc Liêu năm 2016: Đang cập nhật...

Xem thêm: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Bạc Liêu năm 2016 – 2017